NIEUWS MEI 2020

Argos NPO1 uitzending zaterdag 16 mei 2020 14.00 uur

Op zaterdag 16 mei om 14.00 uur was er een radio-uitzending van Argos
over de fabrikant in de operatiekamer bij het plaatsen van bekkenbodemmatjes.

Dit is de link naar de uitzending:

NIEUWS MEI 2020

Hongaars onderzoek voor patiënten die een liesbreuk hebben of hebben gehad

Beste liesbreuk(mat)lotgenoten,

De makers van onderstaande vragenlijst – liesbreukchirurgen – willen je graag om hulp vragen. Zij willen alle behoeften van mensen met een liesbreuk(mat) beter leren begrijpen.
Hun verzoek is of jullie a.u.b.onderstaande vragenlijst willen invullen. Dit kost je hooguit 10-12 minuten:

“We zijn op zoek naar mensen van 18 jaar of ouder met een liesbreuk of een liesbreuk die behandeld is. Het belangrijkste doel van deze studie is om uw verwachtingen van liesbreukherstel te begrijpen.
Aan de hand van de resultaten kunnen we een leidraad maken voor liesbreukchirurgen, die hen er hopelijk toe aanzet meer aandacht te besteden aan de behoeften van hun patiënten.

De antwoorden die u geeft, zijn anoniem. Als u echter de resultaten van dit onderzoek wilt ontvangen, laat dan uw e-mailadres achter, dat we alleen zullen gebruiken om u de
definitieve uitkomst toe te sturen.

Als u denkt dat we vragen stellen die niet relevant zijn, of indien u aanvullingen hebt, voeg deze dan toe aan ons gratis tekstvak voor opmerkingen. Dit kan óók anoniem.”

NIEUWS APRIL 2020

Uitspraak in bekkenbodemmatjes-massaschadeclaim
van Van Der Goen Advocaten
betreffende matjes van fabrikant Johnson & Johnson

Vonnis
Van Van Der Goen Advocaten horen we dat inmiddels vonnis is gewezen tegen producent Johnson & Johnson in de ‘voorhoedeprocedure’ bij de rechtbank.
Dit vonnis is het eerste (gedeeltelijke) succes in Nederland in de strijd om erkenning van het onrecht dat slachtoffers van bekkenbodemmatjes is aangedaan.

Productaansprakelijkheid en onrechtmatige daad
De rechtbank heeft geaccepteerd dat behalve de productaansprakelijkheid ook de “onrechtmatige daad” van toepassing is, hetgeen o.m. betekent dat er gunstigere verjaringstermijnen kunnen gelden en geen vervaltermijn.

De rechtbank concludeert o.a. dat bewust is afgezien van het waarschuwen voor bepaalde – ernstige – complicaties en dat daarmee de patiënt de kans is ontnomen om een geïnformeerde beslissing te nemen.

Door bewust relevante informatie achter te houden en niet te waarschuwen voor ernstige risico’s verbonden aan het gebruik van Prolift is sprake van een gebrekkig product in de zin van artikel 6:186 BW maar is tegelijkertijd sprake van onrechtmatig handelen door de producent van Prolift.

Beide grondslagen leiden tot een verplichting om de als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

Vooralsnog geldt de veroordeling uitsluitend voor cliënten bij wie het product Prolift is geplaatst.

Zie ook:
https://www.vandergoen.nl/update-procedure-bekkenbodemmatjes
en:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

NIEUWS APRIL 2020

“Als ik dit had geweten, had ik me nooit laten opereren”

Vanaf 23-04-2020 in de nieuwe dubbeldikke papieren Libelle: interview met Monique, Harriella, Sarah en immunoloog Prof. Dr. Cohen Tervaert over wat kunststof matjes en bandjes kunnen aanrichten in een mensenlijf, de gebrekkige informatieverstrekking vooraf, en méér.

Tekst Margriet Zuidgeest   /    Fotografie Karlien van der Geest

Lees verder via deze link: Facebookpagina Meshedup

NIEUWS april 2020

Deze week in VIVA:

Lotgenote Elise, 40 jaar, vertelt haar verhaal in het damesblad VIVA. Een openhartig interview van liefst vijf pagina’s, over haar rijkgevulde leven van weleer, daarna: problemen onder de gordel waar je niet over praat -en de eenzaamheid die daarmee gepaard gaat- en uiteindelijk “de oplossing”, waardoor ze voorgoed aan de zijlijn van haar leven terechtkomt, de pijn, de functionele klachten, het onbegrip en de uitzending van Radar, die haar doet beseffen dat ze niet de enige is.

https://www.viva.nl/tijdschrift-viva/bekkenbodemmat/?fbclid=IwAR1nzdxSaD-sG_5-3GOKd9utkV8smKHKXNUDWvXwwAt0RZh0AZJ52iLBkF4

 

 

NIEUWS maart 2020

Matjesfabrikant krijgt megaboete voor misleiden
en bedriegen van duizenden patiënten

FOLLOW THE MONEY
16 maart 2020
Door Ilona Dahl

Vrouwen zijn misleid en bedrogen. Hun lichaam is geschonden en voorgoed beschadigd. Hun leven en gezondheid zijn verwoest.

Follow The Money over ’t wereldwijde matjesschandaal: de rechtszaak in California, de aangifte in Nederland en het hoger beroep van Janneke (die in 2010 buiten haar medeweten een matje kreeg geïmplanteerd) dat vandaag dient in Arnhem.

https://www.ftm.nl/artikelen/matjesfabrikant-krijgt-megaboete-voor-misleiden-en-bedriegen-van-duizenden-patienten?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonnietleden&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1ipN0L7OTn0lg2rFlzsKYyBPAzTHfn9hx7-lmYcrr3ackIhmGF1Lhsees

NIEUWS februari 2020

Professor uit Zurich waarschuwt voor operaties in het bekken in het algemeen
en met mesh in het bijzonder

Terwijl het in Nederland stil blijft, zijn er in het buitenland gelukkig wel artsen en wetenschappers die (durven te) waarschuwen voor aandoeningen die bekkenbodemoperaties in het algemeen en gecombineerd met implantatie van matjes (mesh) in het bijzonder kunnen veroorzaken.

Buiten professor Cohen Tervaert (Canada), professor Cammu (België), dokter Koch (Duitsland), de vorig jaar overleden dokter Robert Bendavid (Canada), professor Carl Heneghan (UK) en sommige andere buitenlandse artsen en wetenschappers steekt ook professor Possover (Zurich) niet onder stoelen of banken dat bekkenbodemoperaties in het algemeen, en met mesh in het bijzonder, kunnen leiden tot onherstelbare zenuwschade o.a. door bloedingen en littekenvorming in de buurt van zenuwweefsel.

https://blog.possover.com/en/tag/mesh-complications?fbclid=IwAR2iK4g9yNBVXH6p-7X90OzhHQXBpYxrnRBFgwG6Ns6mblvsm7jQnyHFrTk

Linde Hietkamp, studente Engelse Taal en cultuur aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, was zo vriendelijk de Engelse tekst voor ons te willen vertalen.
Een deel ervan hebben we er uitgelicht:

Postoperatief letsel aan bekkenzenuwen
Soms zijn operaties de enige optie voor een effectief medische behandeling bij een aandoening aan het bekken. Echter, zo’n operatie kan het risico van verschillende complicaties met zich meebrengen. Gezien de hoeveelheid bekkenaandoeningen over de hele wereld, de hoeveelheid aan chirurgische ingrepen en letsel aan het bekken is het geen wonder dat veel pijnsymptomen veroorzaakt worden door een beschadiging aan de bekkenzenuwen. Een van de meest voorkomende complicaties van een operatie is een bloeding. Als er veel bloedingen voorkomen van het weefsel in de buurt van de bekkenzenuwen kan dit weefsel zich ontwikkelen tot littekenweefsel in de weken of zelfs maanden na de operatie. Dit kan de bekkenzenuwen irriteren of beklemmen. Infecties van een bloeduitstorting zijn ook mogelijk en worden geassocieerd met het risico tot irritatie/beschadiging van de bekkenzenuwen.

Een enorme hoeveelheid aan zenuwen loopt door ons bekken, met name langs de bekkenwand. Wanneer er een operatie wordt uitgevoerd bestaat het risico dat deze zenuwen beschadigd worden of zelfs doorgesneden. Dit kan leiden tot zintuiglijke aandoeningen zoals gevoelloosheid of verlamming van de spieren. Daarnaast kan men ook ernstige zenuwpijn ervaren, dit noemt men ‘neuropatische pijn’. Aangezien dit type pijn praktisch gezien altijd chronisch is en zorgt voor het uitvallen van functies (loopstoornis, seksuele stoornis, blaas- en ingewandenstoornis, incontinentie, etc.), is het enorm belangrijk dat het behandelen van deze verwondingen snel na de operatie plaatsvindt, als er überhaupt tekenen van verwonding zijn. Dit is dan ook het grootste probleem – het herkennen van een complicatie is niet altijd mogelijk, laat staan het toegeven.

Welke ingrepen kunnen leiden tot beschadiging van de zenuwen?
Operaties in de buurt van de bekkenwand of het kruis verhogen het risico tot het beschadigen van de bekkenzenuwen die diep in de bekkenwand of buikwand zitten. Aan de ene kant kunnen deze zenuwen beschadigd raken direct tijdens de operatie, aan de andere kan het vormen van littekenweefsel of abnormale bloedvaten maanden of jaren later ook nog voorkomen. Dit kan leiden tot frictie en mechanische irritatie van de zenuwen in het bekken. Deze ‘hoog-risico’ operaties omvatten oncologische ingrepen, endometriose operaties en verzakkingsoperaties, met name in combinatie met matjes.

Verzakkingsoperaties met matjes
Verzakkingsoperaties met meshimplantaten zijn met name risicovolle operaties m.b.t. mogelijke schade aan de bekkenzenuwen. Het doel van een verzakkingsoperatie is om de problemen van een verzakking te verhelpen en de functies van de betrokken organen zoals de vagina, blaas en rectum te verbeteren. Deze procedure zou zo min mogelijk ingrijpend moeten zijn, geen complicaties mogen veroorzaken en zou ook een laag recidiefpercentage moeten hebben. De matjes, ook bekend als mesh, zijn al 20 jaar in gebruik. In 2011 werden betrouwbare onderzoeken naar het gebruik van matjes bij baarmoederverzakkingen en incontinentie gepresenteerd. Maar in juli 2011, publiceerde de Amerikaanse FDA (Food & Drugs Administration) een veelbesproken, controversiële waarschuwing over het gebruik van vaginale matjes. In drie jaar tijd werden meer dan 1500 complicaties geregistreerd die leidden tot de bewering dat vaginale matjes patiënten blootstellen aan een verhoogd risico, zonder enig bewezen voordeel voor de verzakkingsoperatie.

Matjes maken nog steeds deel uit van verzakkingsoperaties, maar ze moeten kritisch bekeken worden. Dit type ingrepen kunnen, zoals vele operaties, leiden tot complicaties in de zenuwen. Professor Possover, die al meer dan tien jaar zulke complicaties behandelt, is er achter gekomen dat in de meeste gevallen niet het materiaal van de matjes de oorzaak is zijn van de pijn, maar de incorrecte positie van de mesh – het is vaak te dichtbij geplaatst, of zelfs direct op de zenuwen in het bekken.
Natuurlijk heeft het versimpelen van de verzakkingsoperatie door mesh te implanteren ertoe geleid dat veel chirurgen deze operatie uitvoeren zonder de nodige kennis te hebben van de anatomie van de omliggende zenuwen. Mogelijk heeft ook het gebruik van de ‘operatiekits’ daaraan meegeholpen. Het is niet juist om een taboe te maken van operaties met meshimplantaten, maar elke chirurg moet op de hoogte zijn van de risico’s die het gebruik van mesh met zich meebrengt. De chirurg moet zorgvuldig overwegen of gebruik van een meshimplantaat meer voordelen heeft dan een klassieke operatie en hij moet de patiënt kunnen laten zien wat de verbanden zijn.

‘Hoog-risico’ operaties zijn voornamelijk de vaginale operaties met matjes, om blaas- en darmverzakkingen te behandelen, maar ook bij het stuitje om de vaginatop op te hangen na het verwijderen van de baarmoeder. Dezelfde risico’s met meshimplantaten kunnen optreden bij rectale verzakkingen (dit wordt een rectopexie genoemd). Vaginale operaties worden uitgevoerd in de buurt van de nervus pudendus, de schaamzenuw, en ook wel de meest belangrijke zenuw voor de bekkenbodem en genitaliën. Verwonding van deze zenuw leidt tot brandende pijn in het perineum, de vulva en het anale gebied, wat zitten bijna onmogelijk maakt.
Implantatie van mesh boven de bekkenbodem – laparoscopisch of abdominaal – brengt het risico met zich mee van wortelbeschadiging van de ischiaszenuw. Dit kan naast brandende pijn in de genitaliën ook pijn in de rug, billen of benen veroorzaken.

Matimplantaties voor het behandelen van een liesbreuk
Volgens recent onderzoek lijdt 15 tot 20 procent van de patiënten die een liesbreukoperatie hebben ondergaan ook aan zenuwpijn. Zenuwpijn kan optreden direct na de operatie, of maanden -of zelfs jaren- later. Deze patiënten beschrijven dit als brandende pijn in het kruis, afhankelijk van waar de zenuw aangetast is, met uitstraling tot de genitaliën, dijen of zelfs de rug.

NIEUWS februari 2020

Letselschadeadvocaat John Beer schrijft column voor “Meer Over Medisch”

Met de voor hem zo kenmerkende- zowel juridische als menselijke- blik op elke zaak waarover hij een mening ventileert schreef John Beer gisteren een column over het matjesschandaal dat (nog immer) wereldwijd vrouwenlevens verwoest en steeds vaker in het nieuws is.
Implantatie van zo’n matje, bedoeld om klachten te verhelpen, kan leiden tot een leven vol pijnklachten, beperkingen en verlies van seksuele functies.
Het raakt zozeer vergroeid met omliggend weefsel dat het niet of nauwelijks kan worden verwijderd.

NIEUWS februari 2020

Vandaag (03-02-2020) aandacht NPO Radio 1 voor het mesh-schandaal
in het algemeen en de recente uitspraak in Calfornië in het bijzonder

Vandaag rond de klok van kwart voor vijf 16.45 uur) besteedt NPO Radio 1 (https://www.nporadio1.nl/…/527974-producent-bekkenbodemmatj…) aandacht aan de rechtszaak in Californië die de laatste dagen veel in het nieuws is geweest.

In deze uitzending wordt advocaat John Beer geïnterviewd en Maria Smit
van MeshedUp komt ook even kort aan het woord.

NIEUWS januari 2020

VEEL (INTER)NATIONALE AANDACHT VOOR MESH-SCHANDAAL
Johnson & Johnson loog over veiligheid mesh
en moet miljoenen betalen

Alle bekende internationale kranten, maar ook onze eigen TROUW, AD, Telegraaf, Het Financieele Dagblad en bekende sites als Meer Over Medisch en RTLZ.nl besteden aandacht aan de miljoenenboete die Johnson & Johnson moet betalen aan Californische vrouwen die ernstige klachten hebben overgehouden aan het implanteren van mesh.

In San Diego stelde een Amerikaanse opperrechter in zijn 88 pagina’s tellende uitspraak dat het bedrijf wíst dat zijn producten zouden kunnen leiden tot seksueel functieverlies, chronische pijnklachten, pijn tijdens de geslachtsgemeenschap en permanente andere functionele problemen, maar maakte er desondanks uitgebreid reclame voor. Winst was belangrijker dan de gezondheid van miljoenen vrouwen. Doelbewuste oneerlijkheid werd door Johnson & Johnson volop ingezet in hun marketingstrategieën. De dagelijkse ernstige medische problemen die vrouwen hebben overgehouden aan het implanteren van een zogenaamd matje, bandje of sling zijn vaak onomkeerbaar. Verwijderen van mesh is moeilijk en schadelijk, vaak zijn meerdere operaties nodig en blijft het gewenste herstel uit.

Lees verder via de volgende links:

https://www.meerovermedisch.nl/article/farmaceut-loog-over-veiligheid-bekkenbodemmatjes/


https://www.trouw.nl/zorg/fabrikant-van-bekkenbodemmatjes-moet-344-miljoen-betalen~bb60704a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.ad.nl/economie/miljoenenboete-johnson-en-johnson-om-misleiding-bij-implantaten~a0b12112/

https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/5004691/boete-344-miljoen-johnson-johnson-bekkenbodemmatjes

https://www.telegraaf.nl/financieel/1270161270/miljoenenboete-j-j-om-misleiding-bij-implantaten

https://fd.nl/beurs/1332969/johnson-johnson-moet-schadevergoeding-van-344-mln-betalen-wegens-bekkenbodemmatjes

https://www.ed.nl/economie/miljoenenboete-johnson-en-johnson-om-misleiding-bij-implantaten~a0b12112/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-30/j-j-ordered-to-pay-344-million-over-vaginal-mesh-marketing

https://www.nytimes.com/2020/01/30/business/transvaginal-mesh-johnson-and-johnson.html