Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van Meshed Up, Steunpunt voor Slachtoffers van Kunststof in de Bekkenbodem (hierna “Meshedup.eu”), is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website van Meshedup.eu worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze website de uiterste zorg wordt besteed, kan (de organisatie van) meshedup.eu niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist en/of volledig zijn.

Aansprakelijkheid

Meshedup.eu accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze gerelateerd is aan het gebruik van deze website en als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker van deze website dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Meshedup.eu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Daarnaast is (de organisatie van) Meshedup.eu niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op deze website afkomstig van derden.

Alle rechten worden voorbehouden.

Alle rechten op (de inhoud van) deze website berusten bij Meshedup.eu, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website. De gebruiker van de website mag de inhoud van de website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met (de organisatie van) Meshedup.eu is overeengekomen. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om informatie verkregen van de website zonder schriftelijke toestemming van (de organisatie van) Meshedup.eu in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.