Plus schrijft over tegenvallende bekkenbodemmatjes

Nederland: nieuws Juni 2012:

Gevonden in Plus van juni 2012:

Matje in bekkenbodem valt tegen.

Het leek zo’n goed idee. Het vasthechten van een kunststof matje in de bekkenbodem bij klachten van een verzakking van de baarmoeder. Het werd dan ook op grote schaal gedaan. Inmiddels blijken de matjes op de lange termijn zeer te doen en problemen te geven met plassen en de stoelgang. Ook lost een matje de pijnklachten bij het vrijen niet echt op, zo bleek uit onderzoek van Nederlandse gynaecologen. Van de vrouwen die met een matje waren behandeld, bleek 43% méér seksuele problemen te hebben dan vóór de operatie; van de vrouwen die geen matje kregen was dit maar 18%.

Blog Malmberg

Nederland: nieuws Mei 2012:

Matjes bij verzakking: alleen op strikte indicatie! G.G.A. Malmberg  http://gynaecologie.slingeland.nl/blog/Behandelingen/Matjes+bij+verzakking%3A+alleen+op+strikte+indicatie!/24/256

Maandag, 14 Mei 2012

Bij een verzakking zakt de blaas, baarmoeder of top van de schede, dikke of dunne darm in de schede en soms tot daarbuiten. Een verzakking kan een grote impact hebben op het functioneren van een vrouw. Een verzakking geeft een bijzonder onprettig gevoel, de hele dag zakt er iets. Vaak zijn er problemen met plassen, ontlasting en vrijen. Soms zijn er ook lage rugklachten. Vrouwen voelen vaak een hoge drempel om met deze klachten naar de huisarts te gaan. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 4 van de vrouwen verzakkingsklachten. Uiteindelijk ondergaat 1 op de 9 vrouwen ooit een verzakkingsoperatie.

Verzakkingsoperatie De klassieke verzakkingsoperatie bestaat uit het, via de schede, verstevigen van de bindweefselplaat waar het verzakte orgaan op rust. Beschadigingen van het bindweefsel worden overhecht. Er is na een succesvolle operatie een kans van 1 op 3 dat de verzakking na verloop van tijd terugkeert. Het bindweefsel kan namelijk opnieuw verslappen en uitrekken, waardoor de organen weer kunnen verzakken. Een andere mogelijkheid is, via een grote buikoperatie, de schede aan de wervelkolom ophangen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een matje van kunststof. Deze techniek is beproefd sedert de zeventiger jaren. Om een verzakkingsoperatie minder belastend te maken en het succespercentage te verbeteren, is er gezocht naar andere operatietechnieken en mogelijkheden. Zo is de operatietechniek met de zogenaamde meshes, matjes van kunststof, via de schede, ontwikkeld. In de algemene chirurgie is al lang bekend dat met een matje een wondbreuk veel minder vaak terugkomt.

Onoplosbare matjes Onoplosbare matjes zijn gemaakt van polypropyleen (plastic). De meest bekende merken zijn Prolift, Johnson and Johnson, Avaulta, Bard en Elevate, AMS. Deze onoplosbare matjes worden via de schede geplaatst en gebruikt in plaats van de klassieke operatie. Een onoplosbaar matje houdt de organen op hun plek. In het Slingeland Ziekenhuis wordt deze techniek ook gebruikt. Het gebruik van de onoplosbare matjes geniet de laatste tijd aandacht in de media (Aflevering Zembla: operatie proefkonijn) omdat het tot klachten kan leiden. In Amerika is er van de FDA een waarschuwing uitgegaan om terughoudend en strikt met matjes om te gaan.In het Slingeland Ziekenhuis worden de matjes alleen op strikte indicatie geplaatst. Dat betekent dat een selecte groep vrouwen in aanmerking komt, en alleen na duidelijk de voor- en nadelen te hebben besproken.

Voor- en nadelen van onoplosbare matjes Een voordeel van de onoplosbare matjes is dat de verzakking beter wordt gerepareerd dan bij de klassieke verzakkingsoperatie. Bijkomend voordeel is dat de organen beter op hun plek gehouden worden. De matjes zijn gemaakt van polypropyleen, dat veel sterker is dan eigen natuurlijk bindweefsel. Hierdoor zijn de matjes bestand tegen veel druk in de bekkenbodem. Een nadeel van de matjes is dat ze altijd blijven zitten, vandaar ook de naam ‘onoplosbare matjes’. Littekenweefsel groeit in het matje. Littekenweefsel kan intrekkingen geven en daarmee het matje laten schrompelen. Dat kan pijnklachten en last met vrijen geven. Soms komt het matje bloot te liggen in de schede. Deze nadelen kunnen leiden tot een nieuwe operatie.

Terugkerende verzakkingsklachten Een permanent matje kan een oplossing zijn voor terugkerende verzakkingsklachten. Vrouwen die dit willen worden goed geïnformeerd en maken heel bewust een afweging van de mogelijke risicos. Zij komen na overleg met de gynaecoloog tot de keuze van operatie. Gebruik van matjes in het Slingeland Ziekenhuis In het Slingeland Ziekenhuis zijn we terughoudend met het gebruik van de onoplosbare matjes via de schede. We hanteren de regel dat alleen vrouwen met een terugkerende verzakking en die niet meer voldoende eigen steunweefsel hebben, in aanmerking komen. Uiteraard worden andere behandelopties besproken.

Deze tekst is ook geplaatst op gezondtotaal.nl, waar Alec Malmberg als expert informatie deelt.

Kijken naar andere bezuinigingen in de zorg

Nederland; nieuws Mei 2012:

NPCF: Niet beginnen met klakkeloos verhogen van eigen risico

04 mei 2012

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er eerst moet worden gekeken naar andere bezuinigingen in de zorg, voordat het eigen risico verhoogd wordt. “Er zit nog zoveel lucht in de zorg zoals onnodige behandelingen, verspilling van medicijnen en slechte samenwerking tussen huisarts en specialist. Daar is nog veel winst te behalen, dus begin daar nou eens,” zegt Wilna Wind, directeur NPCF.   De verhoging van het eigen risico naar 400 euro, zoals zou zijn afgesproken in het crisisakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is voor de NPCF echt een stap te ver. “De patiënt betaalt nu al de zorg en krijgt keer op keer de rekening. Natuurlijk begrijpen wij ook dat er maatregelen moeten worden genomen om de zorgkosten te beperken, maar wij zien andere mogelijkheden dan klakkeloos het eigen risico zo veel te verhogen in een keer. Zeker chronisch zieken krijgen zo een forse rekening gepresenteerd. Met deze groep mensen moet veel meer rekening worden gehouden.”   De NPCF komt binnenkort met voorstellen die mensen niet raken, maar waarmee overbodige kosten worden voorkomen. Zonder dat de kwaliteit van zorg hieronder lijdt.

Luister hier naar de NPCF-argumentatie bij BNR-Nieuwsradio vandaag om 12.00 uur

Implantaten in Algemeen Overleg

Nederland: nieuws April 2012:

Nederland: algemeen overleg Tweede Kamer op 12 april om 15.30 uur

Tijdens dit algemeen overleg van de Vaste Commissie V.W.S. werden behalve de P.I.P. implantaten ook de bekkenbodemimplantaten besproken (dit was ons al door meerdere fracties toegezegd). Het overleg was te volgen vanaf de publieke tribune in de Troelstrazaal en ook via internet (rechtstreeks). Het ongecorrigeerde verslag van het debat is te vinden via de link https://sites.google.com/site/klachtensiliconen/politiek/nederland/Tweede-Kamer/verslag-commissievergadering-pip-2012   Via de volgende link is het debat dat daarop volgde en waarin de knopen werden doorgehakt (van 26-04-2012) terug te zien: http://debatgemist.tweedekamer.nl/Player/?mid=1394   Op 12.25 min. zegt de minister dat bij medicijnen-onderzoek de veiligheid voorop staat, vandaar dat medicijnen langdurig klinisch getest worden, voordat ze in de handel komen. Bij medische hulpmiddelen vindt ze daarentegen klinisch onderzoek voldoende en stelt ze innovatie, dus de industrie, voorop. Dit vinden we onbegrijpelijk! Zeker met het oog op de uitspraken die de Minister deed in juli van het vorige jaar: zie  http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/archief-6/Tijdschriftartikel/98948/Onderzoek-naar-nietbewezen-zorg.htm Zij schreef toen in antwoord op Kamervragen van Anne Mulder (VVD) dat ze onderzoek wilde laten doen naar behandelingen waarvan de meerwaarde niet is bewezen. Dat onderzoek zou worden betaald met het geld dat vrijkomt door de twijfelachtige behandeling niet uit te voeren.

Wij hadden naar aanleiding van het algemeen overleg – en het debat twee weken later (met in ons achterhoofd de uitspraken van de Minister van juli 2011) – eerder een voorlopig verbod op de ingrepen met de ter discussie staande materialen verwacht dan de keuze voor innovatie i.p.v. de veiligheid van een aanzienlijke groep vrouwen. We kunnen ons niet voorstellen dat Nederland er bij gebaat is dat er bovenop de vergrijzing steeds meer invaliden bijkomen en zouden daarover dolgraag eens met Minister Schippers van gedachten willen wisselen..

Bijsluiter tegen barstende borsten

Nieuws Maart 2012

http://www.medicalfacts.nl/2012/03/23/judith-merkies-bijsluiter-tegen-barstende-borsten/

geschreven op 21-03-2012 17:44

 

“Iedereen die een prothese, zoals een kunstheup of een borstimplantaat, krijgt, hoort een overeenkomst aan te gaan met de behandelende arts. In de overeenkomst staat wat de specifieke eigenschappen van de prothese zijn, wat de bijwerkingen kunnen zijn en is er speciale aandacht voor gezondheidsrisico´s en postoperatieve nazorgmaatregelen”, zegt Judith Merkies namens de PvdA in het Europese Parlement.

“Goede voorlichting over de werking en onderhoud van de prothese voor en na de ingreep, net als regelmatige check-ups zijn een must. Het gaat namelijk over iets wat van nature niet in je lichaam thuishoort”, aldus Merkies. “Ook is het reguleren van reclame voor cosmetische implantaten een vereiste. Ook moet de klant weten wat de opvolgkosten zijn van het onderhoud of eventuele verwijdering na de cosmetische ingreep.”

De huidige regelgeving over medische hulpmiddelen (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen) moet snel op de schop. De schandalen rondom de PIP-borstimplantaten en de metalen kunstheupen hebben laten zien dat patienten onvoldoende beschermd zijn tegen te snel doorgevoerde vernieuwingen bij implantaten. Gevolg is dat patiënten aan gezondheidsrisico’s zijn blootgesteld en in de ergste gevallen zijn overleden. De Europese Commissie buigt zich nu over een herziening waarin de huidige tekortkomingen worden weggenomen.

“Een nationaal of Europees register is nodig om ervoor te zorgen dat, mocht er iets mis zijn met een bepaald product, mensen snel opgeroepen kunnen worden om erger te voorkomen.” zegt Merkies.

Vandaag heeft de Milieucommissie van het Europese Parlement ingestemd met maatregelen die de Europese Commissie moet meenemen in de herziening.

Merkies is pleitbezorger van drie concrete maatregelen zoals voorgesteld door het Europese Parlement:

  • Overeenkomst met behandelend arts
  • Algemene voorlichting over effecten lange termijn implantaten (slijt, onderhoud, vervanging, bijwerkingen, etc)
  • Register van prothesen

Blad B-Wijzer

Nieuws Maart 2012:

Stichting Bekkenbodem Patiënten

Door alle publicaties en media-aandacht met betrekking tot de bekkenbodemmatjes en andere implantaten gedurende de afgelopen week en de officiële waarschuwing van de FDA, komt de inhoud van de maart-uitgave van het blad “B-Wijzer” van de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) wel in een heel vreemd daglicht te staan. In deze uitgave wordt op vrijwel kritiekloze wijze promotie gemaakt voor de toepassing van de vaginale meshes (matjes). Tevens  staan er wervende advertenties van fabrikanten (tevens sponsoren van SBP) in dit blad. Aandacht aan de ernst van de voorkomende complicaties wordt niet gegeven.
Ook de wijze waarop de SBP via haar site reageert op de uitzending van Zembla van 16 maart 2012 is in dit verband tekenend.
De SBP beoogt een patiëntenvereniging te zijn voor vrouwen met bekkenbodemproblemen.
Bij de mate van objectiviteit van deze stichting plaatsen wij naar aanleiding van dit soort publicaties echter de nodige vraagtekens.

Patiënten als proefkonijn

Nieuws Maart 2012:

Gevonden op   artsennet.nl
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/112270/Patient-vaak-proefkonijn-bij-chirurgische-ingreep.htm

19 maart 2012

‘Patiënt vaak proefkonijn bij chirurgische ingreep’
Patiënten die implantaten krijgen, zijn soms proefkonijnen zonder het te weten, stelt Zembla. De VARA-rubriek onderzocht het gebruik van hulpmiddelen met een CE-markering. Die blijken chirurgen nog dagelijks te plaatsen, terwijl uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dán pas begint.
Naar aanleiding van het onderzoek roept de IGZ een nieuwe groep vrouwen met de beruchte PIP-borstprotheses op om zich bij hun arts te melden. Ook vrouwen die de implantaten vóór 2001 kregen, blijken risico te lopen op ernstige gezondheidsklachten.

PIP-implantaten
Zembla onthult dat de Franse fabrikant van de PIP-implantaten al sinds 1997 industriële siliconen gebruikt in plaats van medische. Dat heeft de fabrikant aan de Franse inspectie toegegeven. Zembla stapte met haar ontdekking naar de IGZ, die op haar beurt de Franse inspectie confronteerde.
Inmiddels heeft Frankrijk de inspectiediensten in andere Europese landen geïnformeerd over het gevaar van de oudere implantaten.

Aantal verkochte implantaten
Zembla stelt ook vast dat er veel meer PIP-implantaten verkocht zijn dan de inspectie meldt. Het werkelijke aantal zou niet op 2700, maar op minimaal 5000 liggen.

Vaginale matjes al sinds 2008 omstreden

 

Publicatie 19 maart 2012
Jaargang 2012
Rubriek NieuwsReflex
Auteur Mathijs Smit

gevonden op medischcontact.artsennet
http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht/112286/Vaginale-matjes-al-sinds-2008-omstreden.htm

Vaginale matjes die worden gebruikt bij operaties om verzakkingen te verhelpen, zijn al jarenlang omstreden. Dat blijkt uit de uitzending ‘Operatie proefkonijn’ van het televisieprogramma Zembla.

De eerste waarschuwing tegen het gebruik van deze implantaten door de Amerikaanse keuringsdienst FDA dateert van oktober 2008. De FDA constateerde destijds dat de kunststof matjes in sommige gevallen leiden tot ‘een belangrijke vermindering van de levenskwaliteit van de patiënt door ongemak en pijn’. In Nederland worden de matjes sinds 2005 gebruikt, maar naar aanleiding van de bevindingen van de FDA volgt volgens Zembla geen waarschuwing van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

In de zomer van 2011 kwam de FDA met een nog scherpere waarschuwing. De implantaten bleken vaker dan gedacht te leiden tot pijn, infecties, bloedingen, orgaanperforaties en incontinentie. Sinds begin dit jaar verzamelt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) alle meldingen van complicaties in een landelijk register.

Ellen Everhardt, gynaecoloog in het Medisch Spectrum Twente en oud-voorzitter van de NVOG, stelt in de uitzending dat artsen terughoudend zouden moeten zijn met de vaginale implantaten. Ook vindt zij dat patiënten goed op de risico’s gewezen moeten worden. ‘Gezien de consequenties die het heeft, zou ik die wel aan de patiënt meedelen. Een verzakking is een ongemak, je gaat er niet aan dood. Als je daar een probleem van blijvende pijn voor in de plaats krijgt, is dat iets wat niet klopt.’

Mathijs Smit

Bekijk ook:
Uitzending Zembla ‘Operatie proefkonijn’:

(Vanaf minuut 19 worden de vaginale implantaten besproken)
Waarschuwing FDA, oktober 2008
Waarschuwing FDA, juli 2011
Vragen en antwoorden vaginale matjes, NVOG
Lees ook:
NVOG informeert over implantaten

Zembla uitzending 16 maart 2012

Nieuws Maart 2012:

ZEMBLA   OPERATIE PROEFKONIJN – 16 MAART 2012

Eerder dit jaar hoorden meer dan duizend Nederlandse vrouwen met een PIP-borstimplantaat dat zij een verhoogde kans lopen op ernstige gezondheidsklachten door geknoei met siliconen door de fabrikant. De PIP-implantaten zijn jarenlang gebruikt door artsen in Nederlandse ziekenhuizen en klinieken, omdat ze een CE-markering hadden.

Borstkankerslachtoffer

Carla Kleihorst krijgt haar implantaten in 2001 als borstkankerslachtoffer. De plastisch chirurg verzekert haar dat de PIP-implantaten de beste zijn: ‘Ze kunnen niet gaan lekken, dat is mij verteld.’ In maart 2010 blijkt dat de Franse producent  Poly Implant Protheses, PIP, jarenlang controles ontduikt en industriële siliconen gebruikt in plaats van medische siliconen. Mevrouw Kleihorst heeft de implantaten onlangs moeten laten verwijderen om ernstige gezondheidsklachten uit te sluiten.

Lees ook het nieuwsbericht: Inspectie alarmeert nieuwe groep vrouwen met borstprotheses

ICD-draden

Hartpatiënt Klaas Klaassens krijgt in 2006 een ICD, een apparaat dat hem tegen plotselinge hartdood moet beschermen door een schok van 700 Volt te geven. In 2008 breekt de draad en krijgt hij 33 schokken toegediend: ‘Alsof je een trap van een paard krijgt, dat zijn echt geweldige dreunen.’ Als de draad bij Klaas wordt geïmplanteerd in 2006, weet fabrikant Medtronic al dat er gebreken zijn. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse inspectiedienst FDA in handen van ZEMBLA. Toch duurt het drie jaar voordat de fabrikant de draad van de markt haalt. Medtronic geeft toe dat er dan wereldwijd waarschijnlijk al vijf patiënten zijn overleden door kapotte draden.

Bekkenbodem-matjes

Na de bevalling van twee kinderen krijgt Sonja van Leusden last van een bekkenbodem-verzakking. In 2010 plaatst het ziekenhuis een kunststof matje om haar bekkenbodem te verstevigen. Sinds de operatie heeft mevrouw Van Leusden hevige pijnklachten: ‘Zelfs ondanks zware pijnstillers ben ik nog niet honderd procent pijnvrij.’

Geen waarschuwing in Nederland

In 2008 waarschuwt de Amerikaanse inspectie al voor gebruik van de matjes vanwege ‘een belangrijke vermindering van de levenskwaliteit door ongemak en pijn’. Maar in Nederland volgt geen waarschuwing. Volgens gynaecoloog Ellen Everhardt van het Medisch Spectrum Twente, voormalig voorzitter van de Vereniging voor Gynaecologie, zouden deze matjes niet goedgekeurd worden als het een medicijn was: ‘Bij dit soort medische hulpmiddelen die levenslang in het lichaam blijven bestaan, moeten de eisen toch minstens zo streng zijn als bij medicijnen.’

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=58085&cHash=e1a0c10eaac9b913980a69f8a744741e

Research: Marieke van Santen.

Samenstelling en regie: Sander Rietveld.

Eindredactie: Kees Driehuis.

ZEMBLA: ‘Operatie proefkonijn’, vrijdag 16 maart 2012 om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.

We hebben na de uitzending geprobeerd de site van Zembla te bezoeken. Volkomen overbelast! kennelijk heeft de uitzending nogal wat stof doen opwaaien. Wat dat voor onze doelgroep zal gaan betekenen uiteindelijk? Misschien wel een verbod op de ingreep. Er zijn andere methoden dan werken met kunststof. En de FDA deed er niet voor niets  ernstige waarschuwingen uit, zowel in 2008 als in juli van het vorige jaar.

Seksueel functioneren na een matje

Nieuws Maart 2012:

Op dezelfde dag viel onderstaand artikel te lezen op de site van het

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

Seksueel functioneren na vaginale verzakking-operatie

Lucas Maillette de Buy Wenniger

Chirurgische correctie van een vaginale cystokèle waarbij chirurgisch gaas wordt gebruikt om de verzakking te corrigeren, leidt tot een minder goed herstel van de seksuele functie dan wanneer de procedure zonder het aanbrengen van gaas wordt verricht.

Dat schrijven Nederlandse gynaecologen in Journal of Sexual Medicine. In totaal randomiseerden Astrid Vollebregt (Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp) en collega’s 125 vrouwen met een symptomatische blaasverzakking voor ofwel een klassieke hersteloperatie voor cystokèle, waarbij de verzakking werd behandeld met alleen hechtingen die de fascie ondersteunen, ofwel een operatie waarbij een stuk chirurgisch gaas werd ingenaaid tussen de blaas- en vaginawand. De vrouwen en hun partners kregen ten tijde van de procedure en na 3 en 6 maanden gevalideerde vragenlijsten over hun seksueel functioneren voorgelegd. In totaal vulde 79% van de vrouwen de 6-maandenvragenlijst in en had van 42% van de vrouwen ook hun partner een vragenlijst ingevuld.

In totaal rapporteerde 43% van de vrouwen bij wie gaas was toegepast een verslechtering van hun seksueel functioneren, significant meer dan de 18% van de vrouwen die geen gaas hadden gekregen. Die laatste groep meldde bovendien duidelijke verbeteringen op de deelgebieden pijn, bevochtiging en algehele bevrediging, wat niet gezien werd bij de met gaas behandelde vrouwen. In de seksuele functie van de mannen vonden Vollebregt et al. geen significante verandering, ongeacht het type operatie.

De auteurs concluderen dat hun data aansluiten bij de in het vakgebied bekende opvatting dat het implanteren van chirurgisch gaas kan leiden tot meer pijnklachten, waarschijnlijk door contractie van het gaas of door toegenomen wrijving tussen het gaas en de vaginawand. Ze stellen voor dit mee te nemen bij het voorlichten van patiënten over de ingreep.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)