Artikel Medisch Contact 23 mei 2013

Nederland : nieuws Mei 2013

MEDISCH CONTACT
Prolapsoperaties niet duurzaam
Publicatie Nr. 21 – 23 mei 2013
Jaargang 2013
Rubriek Wetenschap
Auteur Eva Mulder
Pagina’s 1132

Bijna de helft van de vrouwen heeft 7 jaar na sacrocolpopexie opnieuw symptomatische klachten en/of anatomische kenmerken van een verzakking. Tevens ontwikkelt een ruime meerderheid van de vrouwen in die periode stressincontinentie, zelfs als met sacrocolpopexie een profylactisch behandeling tegen incontinentie is uitgevoerd (urethropexie volgens Burch). Dit blijkt uit onderzoek naar de langetermijngevolgen van sacrocolpopexie door Ingrid Nygaard e.a. gepubliceerd in JAMA.

Aan 215 vrouwen die een prolapsoperatie ondergingen, is jaarlijks gevraagd of ze klachten van verzakking en incontinentie hadden. Een deel van de vrouwen werd ook lichamelijk onderzocht. Hieruit bleek dat sacrocolpopexie bij 1 op de 2 vrouwen op lange termijn faalt. Toch ging slechts 5 procent van hen opnieuw onder het mes.

Van de vrouwen die tegelijkertijd een profylactische urethropexie ondergingen, had 60 procent na 7 jaar stressincontinentie tegen 77 procent bij de vrouwen die enkel sacrocolpopexie kregen. Dit verschil was niet significant. Auteurs zeggen dat patiënten hier vooraf goed over ingelicht moeten worden.

Eén op de tien vrouwen had na 7 jaar gevolgen die samenhingen met het ingebrachte matje. Indien dit hinderlijke symptomen opleverde voor de patiënt, werd het operatief behandeld of werd oestrogeencrème voorgeschreven.

Eva Mulder

Nieuws mei 2013

Posters van Jaye Lee in omloop

Jaye Lee uit Amerika, zelf meshslachtoffer, is begonnen met het ontwerpen en verspreiden van posters over mesh en wat mesh met je kan doen. Via deze link http://meshmenot.wordpress.com/2013/05/08/considering-a-mesh-implant-you-have-better-odds-playing-russian-roulette/ zijn er een tweetal te vinden.

Wat er op betreffende posters staat is een waarheid als een koe, dat vinden we allemaal. De doktoren lijken zich desalniettemin (nog) niet te realiseren waar zij vrouwen aan blootstellen tijdens operaties met matjes. Zij blijven zeggen: “Er zijn ook vrouwen die baat hebben bij verzakkingsingrepen met matjes” en vergeten voor het gemak alle honderdduizenden slachtoffers die wereldwijd zijn gevallen, of nemen ze niet serieus.
Deze artsen hebben wel, soms al wat langer geleden, een artseneed afgelegd waarin zaken stonden als:

 • Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
 • Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
 • Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
 • Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
 • Ik luister en zal hem goed inlichten.
 • Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
 • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
 • Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
 • Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
  Zij sloten deze eed af af met de woorden:
 • Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.

Als je de inhoud van de artseneed leest dan twijfel je er niet aan dat deze medici goede bedoelingen hadden. Je kunt het je zelfs voorstellen dat zij operaties met matjes omarmden en deze nieuwe techniek zagen als “het ei van Columbus”.
Maar wat niemand goed begrijpt  is dat er doorgegaan werd met de methode nadat de eerste slachtoffers waren gevallen en dat men niet de moeite heeft genomen vrouwen die op de nominatie stonden de ingreep te ondergaan uitgebreid te informeren over de risico’s en complicaties.

Even terug naar de posters van Jaye. Dit is er één van. En wie na het lezen van de tekst nòg niet snapt wat een leed meshes kunnen veroorzaken die zal het nooit begrijpen …

counting-losses

Overleg MeshedUp met NVOG

Nederland: Nieuws April 2013:

Op 6 maart j.l. heeft er op verzoek van meshedup een eerste overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en de directeur van de NVOG, de voorzitter van de werkgroep bekkenbodem – dokter Fred Milani – en een kleine delegatie namens meshedup.

Van dit constructieve overleg is een verslag gemaakt. Dit kunt u vinden op de pagina “Publicaties”.

Het eerste tastbare resultaat van dit overleg is een per vandaag (15 april 2013) in werking tredend noodplan voor vrouwen die de wanhoop nabij zijn en direct hulp nodig hebben. Hieronder vindt u de brief van de NVOG waarin de werking van het noodplan wordt toegelicht:20130415briefpatientenm

Nieuws Nieuw-Zeeland Maart 2013

Nieuw-Zeeland: nieuws Maart 2013

Juridische hoop voor prolapspatiënten

Door Chloe Johnson

5:30 AM Sunday Mar 10, 2013

Slachtoffers van letsel door mesh-implantaten lijken nu een claim te hebben nadat een Amerikaanse rechtbank een medische firma schuldig verklaarde

Jacqui Scott says she is suffering from complications from the mesh and is outraged her doctors used the controversial product. Photo / John Cowpland

Jacqui Scott says she is suffering from complications from the mesh and is outraged her doctors used the controversial product. Photo / John Cowpland

Jacqui Scott zegt te lijden aan de complicaties van chirurgische mesh en is verontwaardigd dat haar artsen dit omstreden product gebruikten. Foto / John Cowpland

Een Amerikaanse medische hulpmiddelen multionational werd schuldig bevonden aan het niet verstrekken van informatie aan patiënten over de risicos van het implanteren van chirurgische matjes. Dit geeft de Nieuw-Zeelandse gedupeerden hoop op financiële compensatie.

Een Atlantic City Superior Court jury in de USA heeft het product op zichzelf niet gebrekkig bevonden, maar kende meshgedupeerde Linda Gross bedragen van 3.35 en 7.76 miljoen Amerikaanse Dollars toe ter compensatie van de geleden materiële en immateriële schade.

Tijdens het onderzoek naar het gebruik van kunststof matjes in Nieuw Zeeland heeft the Herald on Sunday met vele landgenoten gesproken die verklaren forse inwendige schade of functionele klachten te hebben opgelopen na het implanteren van verschillende soorten chirurgische matjes, die meestal voor verzakkingen, hernias of weefselbreuken worden gebruikt.

Lees verder via http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10870296

Rechtszaak Linda Gross

USA: nieuws Februari 2013

Bloomberg.com meldt:

De Johnson and Johnson jury begint met beraadslagen in het eerste vaginale mesh proces

Door David Voreacos – Feb 20, 2013 12:14 am

Een jury uit New Jersey jury heeft haar eerste dag van beraadslagingen achter de rug over de rechtszaak van Linda Gross waarin de vraag centraal staat of de Unit van Johnson & Johnsons Ethicon een deugdelijk vaginaal mesh implantaat ontwierp en op de markt bracht, en partijen voldoende waarschuwde voor de risico’s.

Een panel van zes vrouwen en drie mannen buigt zich over de rechtszaak van de verpleegkundige uit Zuid-Dakota. Linda Gross stelt Ethicon aansprakelijk voor de schade die zij ondervond na het implanteren van een GYNECARE PROLIFT matje en het feit dat zij dankzij het waardeloze ontwerp van betreffend medisch hulpmiddel 18 keer onder het mes moest. Gross verwijt J&J dat zij haar en haar arts onvoldoende gewaarschuwd hebben voor de risicos van het implantaat en het geven van een frauduleus verkeerde voorstelling van zaken.

‘Zou Linda hebben gekozen voor een andere behandelmethode als ze had geweten wat Ethicon wist? Absoluut!” Gross advocaat Adam Slater beweert in de rechtbank in Atlantic City naar aanleiding van zijn slotpleidooi op 15 februari: “Ze zijn er duidelijk niet in geslaagd patiënt en dokter te waarschuwen.”

J & J, ’s werelds grootste verkoper van gezondheidszorgproducten, claimt dat PROLIFT veilig is en effectief, en dat Ethicon naar behoren heeft gewaarschuwd voor de risico’s. De zaak is de eerste van ongeveer 1.800 rechtszaken over dit onderwerp. Linda Gross, 47 jaar oud, claimt 3,38 miljoen Amerikaanse dollars voor gederfde inkomsten en reeds gemaakte en nog te maken medische kosten. Ze wil ook schadevergoeding voor al haar pijnklachten en ander leed. De beraadslagingen worden morgen hervat.

lees verder via http://www.bloomberg.com/news/2013-02-19/j-j-jury-begins-deliberating-in-first-vaginal-mesh-trial.html

Antoinette Hertsenberg in het AD

Nederland: nieuws Januari 2013

AD – katern “Weekend”

In het AD van 19-01-2013 stond er in de katern Weekend een zeer uitgebreid interview met Antoinette Hertsenberg van TROS Radar. Het telde liefst 5 paginas (inclusief fotos). Haar werd de vraag gesteld: Blijf je wel eens met een zaak in je hoofd zitten? Haar antwoord was: Ja. We hadden afgelopen week een uitzending over vrouwen die met fysieke verzakkingen te maken hadden. Vaak als gevolg van een bevalling. Zij kregen een baarmoedermatje geplaatst. Een synthetisch hulpmiddel dat zich bleek te vervlechten met lichaamseigen materiaal. Een desastreuze ontwikkeling. Ik zag vrouwen van 35 en 38 jaar die niet meer konden lopen, zitten, staan of autorijden. Volledig arbeidsongeschikt. En altijd pijn. Wereldwijd is er één chirurg in Californië die het lukt met ontzettend veel moeite die matjes te verwijderen. Die dingen blijken slecht getest, nauwelijks gekeurd en worden ondanks de horrorverhalen nog steeds geplaatst. Hoe kan dat? Geen idee. Het is daarom belangrijk publiek te blijven informeren over deze zaak.

Burgerinitiatief Schriftelijke Informatieplicht Medische Behandelingsovereenkomst

Nederland; nieuws Januari 2013

In augustus 2012 heeft Maria Smit van Meshedup.eu het initiatief genomen een petitie te starten om ervoor te zorgen dat mensen nooit meer ten prooi zullen kunnen vallen aan een ter discussie staande operatietechniek – zoals het implanteren van een matje of een bandje in het bekkenbodemgebied, of een ander implantaat waarvan niet bekend is hoe dat zich op den duur zal gaan gedragen in een mensenlichaam  -zonder dat bekend is

 • hoe de naam luidt van de desbetreffende ingreep
 • wat het doel is van de ingreep
 • wat de manier is waarop de ingreep uitgevoerd gaat worden
 • hoe lang de ingreep al wordt toegepast
 • van wat voor materiaal de eventueel te gebruiken implantaten zijn die tijdens de ingreep worden   ingebracht
 • wat de te verwachten gevolgen zijn van de ingreep, en de kansen op complicaties
 • hoe ernstig de eventuele complicaties kunnen zijn, en welke mogelijkheden er zijn deze complicaties te verhelpen
 • welke andere (vaak minder ingrijpende) methoden van behandeling er bestaan

Na de uitzending van TROS Radar op 3 december 2012 vroeg Maria aan Antoinette Hertsenberg of zij als BN-er de petitie Schriftelijke informatieplciht voor artsen bij medische ingrepen wilde ondertekenen. Antoinette omarmde het initiatief onmiddellijk, maar zette haar handtekening niet. Zij had een beter idee. Binnen een paar weken wisten Antoinette en haar crew samen met professor Barendrecht (en Maria natuurlijk) de petitie om te bouwen naar een burgerinitiatief.Bijna alle lotgenoten die we kennen geven aan vooraf niet of nauwelijks door hun arts te zijn geïnformeerd. Daar moet het burgerinitiatief wat aan gaan doen. De politiek moet gedwongen worden patiënten in Nederland beter te beschermen tegen artsen die hun patiënten niet serieus lijken te nemen, minder communicatief vaardig zijn, of door gebrek aan tijd vergeten essentiële zaken te bespreken. Ook het feit dat de ene patiënt meer mondig is dan de andere mag geen reden zijn waarom een patiënt wel of niet instemt met een bepaalde (eventueel ter discussie staande) operatie.

Het burgerinitiatief van TROS Radar, Professor Barendrecht en Maria Smit was te ondertekenen via

http://www.trosradar.nl/uitzending/oproepen/oproep-burgerinitiatief-bijsluiter-bij-operaties/

Alle informatie omtrent (de geschiedenis van) dit burgerinitiatief is te vinden via deze link

Nieuw Zeeland: Chirurgische meshproblemen blijven bestaan

Nieuw-Zeeland nieuws December 2012:


Chirurgische mesh problemen blijven bestaan
Door Chloe Johnson  5:30 AM Sunday Dec 2, 2012

Carmel Berry has had years of pain. Photo / Doug Sherring

Carmel Berry has had years of pain.
Photo / Doug Sherring

Slachtoffers van complicaties met chirurgische matjes blijven zich melden, ondanks een onderzoek van vier jaar geleden dat een betere opleiding van chirurgen voorschreef. De Herald on Sunday verzamelde informatie waaruit blijkt dat Medsafe al in 2005 was gewaarschuwd door haar chirurgische mesh bijwerkingen rapport. Het duurde bijna drie jaar- en nog 13 klachten voor Medsafe een onderzoek startte. In oktober 2008 had het ACC 34 schade claims in behandeling met betrekking tot mesh gerelateerde complicaties over een periode van drie jaar. Sindsdien heeft het ACC bijna 400 claims geaccepteerd en betaalde $3.1 miljoen uit voor behandeling, rehabilitatie en vergoeding.
De afgelopen weken hebben tientallen mensen onze krant benaderd met betrekking tot dit onderwerp.

Lees verder via http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10851360

Dora de Wilde in de Gazet van Antwerpen

België: nieuws December 2012:

Nieuws Antwerpen - GvA

Slecht getest vaginaal kunststofmatje maakt leven van Dora een hel

slecht getest vaginaal kunststofmatje maakt leven van dora een hel

06:47 BINNENLAND

Om een verzakking van de blaas of de baarmoeder te behandelen plaatsen veel artsen een kunststofmatje – mesh in doktersjargon – via de vagina. Wat een onschuldige ingreep leek, veranderde het leven van Dora De Wilde (53) voorgoed. Haar kunststofmatje was alleen getest op konijnen. (meer…)