NIEUWS mei 2022

#DEZORGVANMORGEN

Het Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over de zorg van morgen.

17-05-2022

Met een korte, opvallende film is het Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen gestart. Het instituut nodigt iedereen via Social Media uit om mee te denken over de toekomst van de zorg, en over noodzakelijke keuzes om onze zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verschillende patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten – en ook hulpverleners van buiten de zorg – werken mee om dit gesprek actief op gang te brengen.

De korte film van het Zorginstituut schetst een indringend en somber beeld hoe de zorg er over 20 jaar uit zal zien als er niets verandert. De voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.

Meepraten over Passende zorg kan via de hashtag #dezorgvanmorgen

Slachtoffers van kunststof matjes vragen al jaren om op te houden met het plaatsen van mesh tenzij het niet anders kan.

Slachtoffers van kunststof mesh (matjes) vragen al jaren aandacht voor het te snel en te vaak -onnodig- inzetten van (kunststof mesh)implantaten, vaak zonder waarschuwing vooraf door de doctoren voor de soms ernstige complicaties en risico’s. Het lijkt er vaak op dat de economische belangen in Nederland (maar ook daarbuiten) zwaarder wegen dan de gezondheid van de burgers. En dat terwijl het implanteren van bijvoorbeeld de matjes, maar vaak ook van andere implantaten, “Nederland Zorgland” enorm veel invaliden heeft opgeleverd en dat nòg doet: mensen die nooit meer zullen kunnen werken en levenslang zorg nodig zullen hebben. Wat kost dàt wel niet??? En waarom blijft dat maar doorgaan?

In 2014 lazen we tot onze grote vreugde dat minister Schippers van plan was kritischer te gaan kijken naar zorg die niet perse nodig is.
En in 2020 kwam het bericht dat Wijma van het Zorginstituut een einde wilde maken aan zorg die niet bewezen effectief is.

Meermalen is er bij de meshpatiënten de hoop geweest dat matjes (mesh) alleen nog maar gebruikt zouden worden als andere doeltreffende behandelingen toch niet zo niet succesvol waren gebleken. Als laatste optie dus!

Nogmaals willen we het Zorginstituut Nederland verzoeken: stop met het toestaan van het plaatsen van matjes, er zijn andere doeltreffende behandelmethoden, met veel minder risico’s en complicaties.

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/zorginstituut-zwengelt-het-gesprek-aan-over-dezorgvanmorgen