NIEUWS JANUARI 2023

Het MEBI bestaat 5 jaar en staat daar bij stil met een RIVM e-magazine special
met daarin onder andere een interview met een van onze lotgenotes Marion

Begin oktober 2022 kreeg MeshedUp een emailverzoek van het RIVM met de vraag of een van onze lotgenoten zou willen meewerken aan een interview dat gepubliceerd zou gaan worden in een “RIVM e-magazine special” ter ere van het vijfjarig bestaan van het MEBI (Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten).

De RIVM-medewerker gaf aan dat aandacht voor het MEBI nodig is omdat het van het grootste belang is dat implantaten veilig zijn. Hoe meer aandacht er is voor het MEBI, hoe meer meldingen zij mogelijk ontvangen en hoe beter het MEBI kan helpen!

We zijn het daar helemaal mee eens en we hebben Marion – die zich al eens druk heeft gemaakt over de werkbaarheid van de vragenlijst en daar in 2020 samen met een drietal lotgenotes ook daadwerkelijk werk van heeft gemaakt – gevraagd of zij in was voor een interview. Dat was Marion!

Het zou een interview worden vanuit het perspectief van de patiënt (de melder) en met aandacht voor waarom een patiënt zich zou melden en wat zijn/haar verwachtingen zouden kunnen zijn.

De communicatiedeskundige van het RIVM is bij Marion thuis geweest, er zijn foto’s gemaakt, en per vandaag staat het interview online via deze link:
https://www.rivmmagazines.nl/mebi/2022/01