NIEUWS januari 2021

Het is duidelijk geworden dat bij de Inspectie slechts zo’n 13 procent van alle mensen die zich sinds 2014 bij MeshedUp hebben gemeld bekend zijn, terwijl wij er bijna 1100 nieuwe meldingen bij kregen over ernstige complicaties met alle mogelijke typen mesh-implantaten, sinds het verschijnen van het IGZ rapport in 2013.
Al die mensen hebben wij gevraagd zich te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg omdat het uitermate belangrijk is dat de IGJ op de hoogte is van de ware omvang van de grote problemen die mensen ervaren na het implanteren van mesh.

Van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport begrijpen wij dat de Inspectie deze aantallen ‘niet herkent’. Zij zouden sinds 2014 slechts 140 keer een melding/vraag/klacht hebben ontvangen. Dat is afgerond slechts 13 procent van alle mensen die wij hebben doorverwezen.

We kunnen ons niet voorstellen dat ruim 950 mensen zich niet hebben gemeld bij de IGJ, of dit op de lange baan hebben geschoven. Mocht dit wèl zo zijn dan willen wij jullie vragen: meld je alsjeblieft alsnog! Dit is té belangrijk om zomaar te laten liggen!

Meld je ook bij het RIVM
Ook het RIVM vraagt al sinds lange tijd matjes-slachtoffers om zich te melden. Hun formulier is een stuk uitgebreider dan het formulier van de IGJ. Maar het is mogelijk daar hulp bij te vragen, of de vragenlijst van tevoren compleet uit te draaien, zodat je tijdens het invullen ervan niet in tijdnood komt.
Vráág die hulp als het nodig is! Willen we helpen voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bijkomen dan is het invullen van zowel het formulier van het RIVM als het formulier van de IGJ van cruciaal belang.

De link naar het contactformulier van de IGJ is
https://www.igj.nl/onderwerpen/klacht-of-vraag-over-zorg-of-jeugdhulpverlening/contact/contactformulier
De link naar het contactformulier van het RIVM is
https://www.rivm.nl/meldpunt-bijwerkingen-implantaten/meldformulier-patient

Enorm bedankt!