NIEUWS november 2020

Vragenlijst meldpunt bijwerkingen implantaten
gebruiksvriendelijker gemaakt en geoptimaliseerd

door RIVM in nauwe samenwerking met 4 van onze lotgenoten

Marion Boortman vertelt hierover:

Op 16 en 17 november hebben wij, Wiesje, Janneke, Monique en Marion, meegewerkt aan een test. Ons is gevraagd om via zoom de Vragenlijst Bijwerkingen Implantaten van het RIVM in te vullen om te kijken wat de problemen zijn waar wij mee te maken krijgen als we hem trachten in te vullen. Er was al het een en ander aangepast maar met onze input willen ze kijken wat er nog meer voor verbetering vatbaar is.

Meshedup had al een paar keer contact gehad met medewerkers van de RIVM en het ministerie over het feit dat de vragenlijst echt te complex en tijdrovend is voor veel van de patiënten, waardoor zij vroegtijdig afhaken en de melding uiteindelijk dus niet kan worden gedaan.
Eind vorig jaar heb ik hier eveneens een melding van gedaan. Daarop heeft het RIVM ervoor gezorgd dat de vragen van tevoren kunnen worden ingezien/uitgeprint en dat je de vragenlijst aan het eind kunt opslaan.  

We hebben ieder afzonderlijk de vragenlijst via zoom tijdens de test ingevuld samen met een RIVM-medewerker en konden daardoor tijdens het invullen aangeven wat we aan problemen tegen kwamen.

Door ons genoemde problemen tijdens het invullen:

Op zich is de vragenlijst duidelijk. Wel worden nummers van de diverse implantaten gevraagd, waarover de meeste dames niet beschikken, of waar ze heel veel moeite voor moeten doen om deze te verkrijgen, als gevolg van verzet van het ziekenhuis of de fabrikant. Zo heeft één van ons er drie jaar over gedaan om deze nummers te bemachtigen.
Een andere opmerking is dat er te weinig ruimte is voor het verhaal achter de problematiek
rondom de bekkenbodemmatjes.
Tevens is het verzoek gedaan om aan het eind van de vragenlijst te verwijzen naar Meshedup.

In de huidige vragenlijst wordt gevraagd de bijwerkingen een voor een te vermelden met datum, effect etc. We hebben verzocht om mogelijke bijwerkingen in de vragenlijst te zetten zodat wij ze kunnen aanvinken. Uiteraard ook met de nodige ruimte om niet genoemde bijwerkingen te vermelden.

De test verliep op een prettige manier. Sommigen van ons hadden wat problemen met het opstarten. Helaas kon ons niet verteld worden wanneer de eventuele aanpassingen plaats vinden.
Ik lees zojuist op de RIVM-site dat er vanaf 10 december nieuwe formulieren klaar zullen staan
op de site van de RIVM (https://www.rivm.nl/meldpunt-bijwerkingen-implantaten):