Nederland – Nieuws Juli 2013

Het rapport van de IGZ verschijnt

Het langverwachte rapport “Bekkenbodemmatjes: Ernstige complicaties vereisen terughoudend gebruik transvaginale mesh” van de IGZ verschijnt

Op 2 juli 2013 is na drie lange jaren wachten eindelijk het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verschenen. Dit rapport heeft niet tot een verbod op meshes in het menselijk lichaam geleid, waar zoveel matjesslachtoffers op hadden gehoopt, want er zijn volgens de IGZ “ook veel vrouwen die er baat bij hebben”. Dat die vrouwen er zijn weten we. Want “wij van MeshedUp” hebben er tot nu toe al twee mogen spreken die echt blij zijn met hun matje. Echter niemand weet of het er “veel” zijn, want dat is niet onderzocht. Met de groep die het geluk heeft gehad dat het matje geen complicaties geeft is niet gesproken. Ook is niet bekend of al die vrouwen altijd klachtenvrij zullen blijven. Immers: wat meshes “doen” op de lange termijn is onbekend.

Het is daarom ook jammer dat de IGZ zegt dat “het risico op een ernstige complicatie in ieder geval rond de 2% zou kunnen liggen” en de media dat percentage klakkeloos overnemen als een feit (de NOS “kopt op haar site “Gynaecoloog: bij 98 op de 100 vrouwen geeft een bekkenbodemmatje geen problemen”). Het percentage ligt namelijk veel hoger. We hebben publicaties gelezen waarin gesproken werd over 15 %. Bij Meshedup zijn in elk geval al méér gedupeerden bekend dan die 2% die nu genoemd wordt.

  • Gelukkig vindt de Inspectie dat artsen terughoudend moeten zijn met het implanteren van matjes en ze ze nog maar bij een beperkte groep patiënten mogen gebruiken.
  • Ook de TVTbandjes, liesbreuk- en littekenbreukmatjes zijn in het onderzoek meegenomen, alsmede verzakkingsmatjes die via de buik worden ingebracht.

Via deze link is het rapport te lezen:
Bekkenbodemmatjes- Ernstige complicaties vereisen terughoudend gebruik transvaginale mesh.pdf

Hieronder is het gezamenlijk persbericht te lezen dat in nauwe samenspraak met de NVOG, SBP, PGN en MeshedUp tot stand is gekomen als reactie op het rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg:

PERSBERICHT
Patiëntenorganisaties en gynaecologenvereniging nemen samen maatregelen

Op 2 juli is het eindrapport ´Bekkenbodemmatjes´ verschenen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Na onderzoek naar problemen met de behandeling van bekkenbodemverzakkingen met matjes roept de inspectie gynaecologen, urologen en chirurgen op terughoudend te zijn met het plaatsen van deze matjes.

De klachten betreffen voornamelijk matjes die via de schede zijn ingebracht. De problemen die vrouwen hebben ondervonden, zijn zeer ingrijpend en voor deze vrouwen is het middel erger dan de kwaal gebleken. De Patiëntenvereniging Gynaecologie Nederland (PGN), de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP), het Steunpunt Lotgenoten MeshedUp en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) nemen de aanbevelingen uit het rapport dan ook zeer serieus. Ondanks de ernst van de gemelde complicaties, bleek uit de verzamelde informatie door de IGZ ook dat veel vrouwen baat hebben bij de ingreep met transvaginale mesh.

Sinds 2005 zijn tussen de 10.000 en 16.000 matjes geplaatst. In het rapport geeft de IGZ aan dat zich in de onderzoeksperiode 292 patiënten hebben gemeld. Bij 207 meldingen ging het vrijwel zeker over ‘transvaginale mesh’, inclusief 31 meldingen over TVT- bandjes ter behandeling van stress urine-incontinentie. Bij lotgenotenorganisatie MeshedUp hebben zich ruim 400 patiënten gemeld. De klachten variëren van (blijvende) pijnklachten tot problemen bij seksueel contact en soms terugkeer van de verzakking. De mate en de kwaliteit van de voorlichting voorafgaand aan de operatie is bij patiënten als onvoldoende ervaren en ook voelden de patiënten met klachten nadien, zich onvoldoende serieus genomen. De patiëntenorganisaties en gynaecologen herkennen zich in de conclusies en nemen de aanbevelingen ter harte. Een groot deel van deze aanbevelingen zijn afgelopen periode in samenwerking tussen patiëntenorganisaties en gynaecologen reeds in gang gezet.

Maatregelen

De gynaecologenvereniging NVOG werkt aan een verplicht nationaal register van vaginale implantaten (matjes), zodat alle vrouwen bij wie in Nederland een matje wordt geplaatst, goed kunnen worden gevolgd. Daarnaast mag een gynaecoloog de operatie pas uitvoeren als hij/zij er bewezen ruime ervaring mee heeft. Zo wordt voorkomen dat artsen operaties uitvoeren waarmee ze te weinig ervaring hebben. De kwaliteitsnota die de gynaecologenvereniging hierover heeft gepubliceerd, wordt door de Inspectie ondersteund en zal door haar als ‘veldnorm’ worden gehanteerd. Ook is het verschenen rapport uitermate belangrijk in de verdere bewustwording en de aanpak van het probleem. Maar minstens zo belangrijk is de directe hulp aan patiënten met klachten en zo nodig aan patiënten die geen klachten hebben ervaren, maar zich nu onzeker zijn gaan voelen over hun ondergane behandeling.

Inmiddels heeft de NVOG op verzoek en in overleg met de lotgenotenorganisatie MeshedUp een hulplijn voor second opinion in het leven geroepen. Patiënten die hulp zoeken of blijven zitten met vragen worden van harte uitgenodigd zich te melden via
info@nvog.nlinfo@meshedup.euinfo@bekkenbodem.net
of pgn.gynaecologie.nl@gmail.com