Complicaties melden bij de IGZ

Nederland nieuws December 2012:

INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Melden bekkenbodemmatje

De inspectie heeft diverse meldingen ontvangen over complicaties na implantatie van mesh ter behandeling van bekkenbodemverzakking. Vanwege de complexiteit en ernst van de eerste meldingen over dit onderwerp is de inspectie in 2011 een onderzoek gestart.

Melden

Hebt u complicaties na het implanteren van een bekkenbodemmatje, dan kunt u dit melden door het formulier in te vullen dat u vindt via deze link

http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/incidententoezicht/melden/bekkenbodemmatje/index.aspx  en het te mailen naar meldpunt@igz.nl.