Nieuws oktober 2016

Welke verzekeraars gaan professor dokter Dokter Cohen Tervaert
vergoeden in 2017?

Grote onrust
Er is grote onrust ontstaan onder de slachtoffers van (siliconen- en polypropylene mesh) implantaten in hun lijf. Professor Cohen Tervaert, een van de weinige Nederlandse artsen (zo niet de enige) die zich drukmaakt om de grote, gestaag groeiende groep patiënten met A.S.I.A. (Autoimmune/auto-inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) dreigt door een groot aantal verzekeraars niet (meer) te worden vergoed.

Grote problemen
Een groot aantal patiënten komt hierdoor zwaar in de problemen: eerst verloren zij hun gezondheid en daarmee en flink stuk kwaliteit van leven, daarna verloren zij hun baan, waardoor ze (vaak voor de rest van hun leven) zijn veroordeeld tot het doen van enorme financiële aderlatingen, en last but not least verliezen ze óók nog de mogelijkheid op (gedeeltelijk) herstel van hun auto-immuunklachten, omdat  ze een bezoek aan de professor niet meer kunnen betalen.

Honderden -mogelijk duizenden- slachtoffers
Het gaat hier niet om een kleine groep mensen. Op dit moment zijn honderden slachtoffers met diverse soorten implantaten bekend in België en Nederland met de diagnose A.S.I.A Honderden anderen hebben zich nog niet kunnen laten onderzoeken, omdat hun verzekering dit niet wilde vergoeden, terwijl hun symptomen sterk lijken op die van de A.S.I.A.patiënten.

Brief
De echtgenoot van een van de matjesslachtoffers schreef een brief aan de verzekeraars met het dringende verzoek de slachtoffers van A.S.I.A. niet in de kou te laten staan en een contract met professor dokter Cohen Tervaert en de Reinaert Kliniek in Maastricht te willen afsluiten voor 2017.

brief-van-echtgenoot-van-asia-patiente

Hopelijk geven de verzekeraars gehoor aan de noodkreet van deze bezorgde echtgenoot en die van alle andere implantatenslachtoffers en nauw betrokkenen. Immers, niemand heeft gevraagd om de ellende waarin zij verzeild zijn geraakt. Was iedereen vooraf op de hoogte geweest van alle mogelijke zeer ernstige complicaties, dan was de ingreep met de siliconen of polypropylene implantaten in de meeste gevallen niet doorgegaan.