NIEUWS november 2021

?

Onderzoek Kowalik, Malekzadeh, Roumen, Roovers, Zwaans en Zwolsman wijst uit:
Geen bewijs dat polypropyleen matjes (mesh) de kans vergroten op auto-immuunziekten / inflammatiesyndroom (SAIS)

Wereldwijd is er veel commotie over de effecten en complicaties van mesh-implantaten. Het chirurgisch implanteren van polypropyleen matjes is in verband gebracht met het optreden van systemische auto-immuunziekten. Hier is ook herhaaldelijk onderzoek naar gedaan.

Hoewel (internationaal) onderzoek meermaals heeft bewezen dat mesh en auto-imuun-issues wel degelijk aan elkaar gelinkt zijn heeft het hierboven genoemde vijftal Nederlandse specialisten besloten (opnieuw) onderzoek te moeten doen.
Hun conclusie is dat er geen bewijs is dat je van polypropyleen meshimplantaten auto-imuunziekten/inflammatieverschijnselen kunt krijgen.

Om tot deze conclusie te komen doorzochten de artsen Embase, Medline, Web of Science, Scopus, Cochrane library, clinicaltrialsregister.eu, clinicaltrails.gov and WHO-ICTR platform.
Alle mogelijke onderzoeken (behalve casestudies die SAIS rapporteren bij patiënten met een bekkenbodemmatje of liesbreukmatje) werden opgenomen. Dierstudies werden uitgesloten.

De kwaliteit van het bewijs werd beoordeeld met “de Newcastle-Ottawa scale”. Deze studie is geregistreerd bij Prospero (CRD42020220705).
Zie: https://academic.oup.com/…/Suppleme…/znab395.089/6438230

– – – – – – – – – – – –

Reactie Prof. Dr. Cohen Tervaert op bovenstaand onderzoek

Wij vroegen Prof. Dr. J.W. Cohen Tervaert om een reactie op bovenstaande publicatie.

“Wat houdt het “onderzoek” van Kowalik ea. in?”, was zijn reactie: “De auteurs hebben drie artikelen bestudeerd: een artikel uit 2018 van mijzelf, waarin ik 40 patiënten beschrijf die na implantatie van een polypropyleen matje of bandje ziek werden, en het ASIA syndroom ontwikkelden, en twee artikelen uit 2017 van Dr. Chugtai, een uroloog.

Dr. Chugtai bekeek of bij patiënten met een polypropyleen matje of TVT, bij een opname op de afdeling chirurgie, geregistreerd werd of ze een auto-immuunziekte hadden ontwikkeld binnen 6 jaar na het implanteren van het matje of TVT .Bij vrijwel geen enkele patiënt had de chirurg een auto-immuunziekte geregistreerd. De studies van Chugtai werden door Boston Scientific (de fabrikant van mesh) gesponsord.

Kowalik ea. concluderen op grond van Chugtai’s studies dat er geen bewijs is dat je van polypropyleen meshimplantaten auto-imuunziekten/inflammatieverschijnselen kunt krijgen.
De conclusie van Kowalik ea. is zeer slecht onderbouwd:Dat chirurgen niet registreren dat een patiënt aan een auto-immuunziekte (zoals bijvoorbeeld de ziekte van Sjogren of hypothyreoidie) lijdt, als de patiënt acuut geopereerd wordt voor een blindedarmontsteking, verklaart waarschijnlijk waarom < 3% van de patienten door de chirurgen geregistreerd werden als patiënt met een auto-immuunziekte.In “goede registraties” (waar specialisten in auto-immuunziekten registreren) wordt gevonden dat > 20% van de vrouwen een auto-immuunziekte heeft.

Opvallend is overigens dat Dr. Chugtai in 2018 alle bestaande literatuur reviewde en concludeerde dat polypropyleen in matjes en/of een TVT altijd tot blijvende inflammatie (ontsteking) leidt.”

Als bijlage zond Prof. Dr. Cohen Tervaert ons zijn NTOG artikel van 2020 toe: