Seksueel functioneren na een matje

Nieuws Maart 2012:

Op dezelfde dag viel onderstaand artikel te lezen op de site van het

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE

Seksueel functioneren na vaginale verzakking-operatie

Lucas Maillette de Buy Wenniger

Chirurgische correctie van een vaginale cystokèle waarbij chirurgisch gaas wordt gebruikt om de verzakking te corrigeren, leidt tot een minder goed herstel van de seksuele functie dan wanneer de procedure zonder het aanbrengen van gaas wordt verricht.

Dat schrijven Nederlandse gynaecologen in Journal of Sexual Medicine. In totaal randomiseerden Astrid Vollebregt (Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp) en collega’s 125 vrouwen met een symptomatische blaasverzakking voor ofwel een klassieke hersteloperatie voor cystokèle, waarbij de verzakking werd behandeld met alleen hechtingen die de fascie ondersteunen, ofwel een operatie waarbij een stuk chirurgisch gaas werd ingenaaid tussen de blaas- en vaginawand. De vrouwen en hun partners kregen ten tijde van de procedure en na 3 en 6 maanden gevalideerde vragenlijsten over hun seksueel functioneren voorgelegd. In totaal vulde 79% van de vrouwen de 6-maandenvragenlijst in en had van 42% van de vrouwen ook hun partner een vragenlijst ingevuld.

In totaal rapporteerde 43% van de vrouwen bij wie gaas was toegepast een verslechtering van hun seksueel functioneren, significant meer dan de 18% van de vrouwen die geen gaas hadden gekregen. Die laatste groep meldde bovendien duidelijke verbeteringen op de deelgebieden pijn, bevochtiging en algehele bevrediging, wat niet gezien werd bij de met gaas behandelde vrouwen. In de seksuele functie van de mannen vonden Vollebregt et al. geen significante verandering, ongeacht het type operatie.

De auteurs concluderen dat hun data aansluiten bij de in het vakgebied bekende opvatting dat het implanteren van chirurgisch gaas kan leiden tot meer pijnklachten, waarschijnlijk door contractie van het gaas of door toegenomen wrijving tussen het gaas en de vaginawand. Ze stellen voor dit mee te nemen bij het voorlichten van patiënten over de ingreep.

(Bijdrage: Lucas Maillette de Buy Wenniger.)