Overleg MeshedUp met NVOG

Nederland: Nieuws April 2013:

Op 6 maart j.l. heeft er op verzoek van meshedup een eerste overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en de directeur van de NVOG, de voorzitter van de werkgroep bekkenbodem – dokter Fred Milani – en een kleine delegatie namens meshedup.

Van dit constructieve overleg is een verslag gemaakt. Dit kunt u vinden op de pagina “Publicaties”.

Het eerste tastbare resultaat van dit overleg is een per vandaag (15 april 2013) in werking tredend noodplan voor vrouwen die de wanhoop nabij zijn en direct hulp nodig hebben. Hieronder vindt u de brief van de NVOG waarin de werking van het noodplan wordt toegelicht:20130415briefpatientenm