Over de traceerbaarheid van implantaten

Nieuws Januari 2012:

http://www.cda.nl/actueel/toon/implantaat-moet-getraceerd-kunnen-worden/
Implantaat moet getraceerd kunnen worden

woensdag 25 januari 2012

“Heel goed dat zij daar een punt van maakt.”
Dat zei Margreeth Smilde, woordvoerder volksgezondheid van de CDA Tweede Kamerfractie, als reactie op een pleidooi van haar CDA collega in het Europarlement Esther de Lange.
De Lange heeft deze week in de volksgezondheidscommissie van het Europarlement gepleit voor een centraal Europees register, waarin bijgehouden wordt welke medische hulpmiddelen, zoals borstimplantaten, bij wie zijn ingebracht. Dit geeft duidelijkheid voor vrouwen op het moment dat er een probleem is. Aanleiding waren de problemen rondom de PIP-borstimplantaten. De Europese Commissie gaf aan dat ze eind januari met een wetenschappelijk advies komt over borstimplantaten. Tegelijkertijd werkt de Commissie ook aan een herziening van de richtlijn voor medische hulpmiddelen, maar beide stappen gaan de Lange dus niet ver genoeg. Zij wil een centraal Europees register.

Smilde: “ Het pleidooi van Esther de Lange sluit aan bij mijn betoog tijdens de begrotingsbehandeling 2012 van VWS, afgelopen november. Het CDA wil dat er een verplichte codering komt op hulpmiddelen, zoals implantaten, pacemakers, kunstgewrichten en dergelijke. Dan kan getraceerd worden wie wat gekregen heeft. Dat vergroot de patiëntveiligheid. Als er iets mis is met een bepaald product dan kan het ziekenhuis achterhalen welke patiënten het betreft. Daarbij willen we aansluiten bij de internationale codering zoals deze o.a. in de VS, Groot Brittannië en Frankrijk geldt. De minister van VWS zal dit jaar met nadere informatie komen over hoe we dit in kunnen voeren.” De Lange pleit voor een Europese registratie, maar wanneer we ons aansluiten bij de internationale codering is het bereik nog veel groter, aldus Smilde.

Naast een grotere patiëntveiligheid kan een verplichte codering ook grote logistieke besparingen opleveren: zo’n 170 miljoen, liet Zorgvisie deze week weten.