Oproep voor alle dames die bij een specialist zijn geweest m.b.t. hun stress-incontinentie.
Wie vult de vragenlijst in van het Zorginstituut Nederland?

Heeft u -als vrouw- te maken gehad met stressincontinentie (urineverlies bij inspanningen, niezen, enzovoorts) en heeft uw huisarts u daarvoor doorverwezen naar een specialist?
Dan wordt uw hulp gevraagd.

Het wordt (gelukkig) steeds normaler dat specialist en patiënt samen beslissen over wat de best passende behandeling is. Maar waar wil je over beslissen? En welke informatie is nodig om een beslissing te kunnen nemen? Daarover gaat de vragenlijst die het Zorginstituut heeft samengesteld vanuit hun deelname aan het programma Uitkomstgerichte Zorg (https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/).

Met deze vragenlijst willen zij onderzoeken op welke momenten vrouwen met stressincontinentie graag sámen met hun zorgverlener (arts of verpleegkundige) willen beslissen over hun behandeling,
Óók als u tijdens (of na) uw gesprek met de zorgverlener heeft gekozen voor (nog) niet behandelen zou het Zorginstituut graag uw mening horen, om te kunnen leren van uw ervaringen. Met uw ervaringen kunnen nieuwe patiënten weer beter geholpen worden.
Ook mantelzorgers worden van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst heeft 13 vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Via deze link kunt u deelnemen https://www.onderzoek-zorginstituutnederland.nl/?f=l5dwdb31zb.

Stichting Bekkenbodem4All heeft ervoor gezorgd dat deze oproep bij ons terecht is gekomen. Zodat we er zeker van kunnen zijn dat vrouwen met ervaringen met kunststof bandjes óók gehoord zullen worden.

Alvast heel hartelijk dank voor jullie deelname!