Nieuws september 2014

Boete voor American Medical Systems

Wij dienden een klacht in tegen de firma American Medical System en kregen gelijk. Het bedrijf maakte reclame voor bepaalde implantaten onder het mom van informatie. Dat is verboden: de firma moet de website afsluiten en zal een boete moeten betalen.

Wanneer vrouwen op het internet op zoek gaan naar informatie over orgaanverzakking (in het bekken), dan komen zij onder andere terecht op de website van American Medical Systems. Deze site presenteert zich als informatie. In werkelijkheid gaat het echter om reclame voor een implantaat – een kunststofmatje – gebruikt bij operaties voor orgaanverzakking in het bekken van vrouwen. Reclame hiervoor maken is – terecht – verboden door de wet.

ERNSTIGE VEILIGHEIDSPR0OBLEMEN VERZWEGEN

American Medical Systems bejubelt de zogenaamde voordelen van haar product. Ze biedt tevens een module aan die de potentiële patiënt toelaat het dichtstbijzijnde ziekenhuis te zoeken dat hun producten gebruikt. Over nadelen lezen we op deze website niets. Nochtans zijn deze niet min. Het Amerikaanse FDA waarschuwde in 2011 voor het risico van ernstige problemen zoals blijvende letsels, ernstige pijn en pijnlijke of onmogelijke seksuele betrekkingen. Europa werkt op dit moment ook aan een evaluatie van de veiligheid van dit soort van implantaten.

WIJ KREGEN GELIJK

Wij dienden klacht in bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en kregen gelijk. Het FAGG liet de website afsluiten en maakte proces-verbaal op. De firma moet nu een boete betalen, maar hoe hoog die is, weten we niet.