Nieuws mei 2013

Posters van Jaye Lee in omloop

Jaye Lee uit Amerika, zelf meshslachtoffer, is begonnen met het ontwerpen en verspreiden van posters over mesh en wat mesh met je kan doen. Via deze link http://meshmenot.wordpress.com/2013/05/08/considering-a-mesh-implant-you-have-better-odds-playing-russian-roulette/ zijn er een tweetal te vinden.

Wat er op betreffende posters staat is een waarheid als een koe, dat vinden we allemaal. De doktoren lijken zich desalniettemin (nog) niet te realiseren waar zij vrouwen aan blootstellen tijdens operaties met matjes. Zij blijven zeggen: “Er zijn ook vrouwen die baat hebben bij verzakkingsingrepen met matjes” en vergeten voor het gemak alle honderdduizenden slachtoffers die wereldwijd zijn gevallen, of nemen ze niet serieus.
Deze artsen hebben wel, soms al wat langer geleden, een artseneed afgelegd waarin zaken stonden als:

 • Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
 • Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
 • Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
 • Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
 • Ik luister en zal hem goed inlichten.
 • Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
 • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
 • Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
 • Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
  Zij sloten deze eed af af met de woorden:
 • Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.

Als je de inhoud van de artseneed leest dan twijfel je er niet aan dat deze medici goede bedoelingen hadden. Je kunt het je zelfs voorstellen dat zij operaties met matjes omarmden en deze nieuwe techniek zagen als “het ei van Columbus”.
Maar wat niemand goed begrijpt  is dat er doorgegaan werd met de methode nadat de eerste slachtoffers waren gevallen en dat men niet de moeite heeft genomen vrouwen die op de nominatie stonden de ingreep te ondergaan uitgebreid te informeren over de risico’s en complicaties.

Even terug naar de posters van Jaye. Dit is er één van. En wie na het lezen van de tekst nòg niet snapt wat een leed meshes kunnen veroorzaken die zal het nooit begrijpen …

counting-losses