NIEUWS Juni 2016

MeshedUp is een stichting

Sinds 1 juni 2016 is de Stichting MeshedUp een (notarieel vastgelegd) feit. De stichting is opgericht om de vele slachtoffers van mesh in België en Nederland een stem te geven.

Maria en Dora (zelf twee slachtoffers) zochten jarenlang naar manieren om mensen te waarschuwen, te informeren en naar oplossingen te zoeken. Dat is geen sinecure als je zelf slachtoffer bent en dagelijks te kampen hebt met beperkingen in je doen en laten. Het lukte ze om zo’n 1000 slachtoffers te vinden, veel media-aandacht te krijgen en een burgerinitiatief in de tweede kamer te krijgen.
Uiteindelijk begon de weidsheid en complexiteit van de problematiek Dora en Maria behoorlijk boven het hoofd te groeien en werd, mede daarom, besloten tot de oprichting van een stichting.

De stichting wil meshslachtoffers ondersteunen en een stem geven naar de (medische) buitenwereld; zowel door een lotgenotensteunpunt op te zetten, als door het doen van onderzoek, waardoor er hopelijk nieuwe mogelijkheden gevonden worden voor herstel en er geen nieuwe slachtoffers meer bij zullen komen. Eigenlijk zou de hele productie van de matten stopgezet moeten worden tot uit onderzoek blijkt waarom sommige mensen complicaties krijgen en andere niet.
Verder vinden we het van belang om zo snel mogelijk oplossingen te zoeken voor alle andere klachten en behoeften van alle matjesslachtoffers. Vaak worden zij van het kastje naar de muur gestuurd en lijken ze er alleen voor te staan. Dat is niet zo. Stichting MeshedUp zal er voor ze zijn!

Wat zal de stichting de meshgedupeerden concreet gaan bieden? 
Het hoofddoel is het ondersteunen van slachtoffers op verschillende gebieden. Dus zowel informatief, juridisch, praktisch als emotioneel willen we helpen. Ook willen we -waar mogelijk- hulp bieden bij de afwikkeling van financiële procedures.

Concreet kan dit inhouden:

  • Steunpunt voor vragen die betrekking hebben op zaken als UWV- en andere juridische kwesties.
  • Informatiepunt, bijvoorbeeld voor mensen die een mat(je) voorgesteld krijgen, maar ook voor mensen die klachten hebben na een mat(je). Wat zijn nú de mogelijkheden.
  • Een buddysysteem waarbij vrijwilligers meshslachtoffers steunen bij praktische en emotionele zaken.
  • Therapie om te leren omgaan met de beperking, relatietherapie, etc.
  • Samenwerking met HiiL Innovatie Justice, en diverse advocaten, om procedurele/juridische zaken zo makkelijk mogelijk te maken voor slachtoffers.
  • En verder alles waarvan uit de behoeftenvragenlijst (die alle patiënten die zich melden binnenkort van ons zullen ontvangen) blijkt dat er behoefte aan is.

De stichting wordt ondersteund door HiiL Innovatie Justice in Den Haag (procedurele kant) en de Universiteit van Tilburg (onderzoek). Verder zoekt de stichting samenwerking met alle instanties en mensen die iets kunnen/willen (vrijwilligers/slachtoffers) of zouden moeten (artsen, IGZ, Ministerie van WVS, ) betekenen voor de stichting.

Voor dit alles hebben we bronnen van inkomsten nodig. Daarvoor gaan we fondsen werven en subsidies aanvragen. Bijvoorbeeld bij VWS en het Oranjefonds.
We zullen ons ook genoodzaakt zien contributie te vragen aan iedereen die donateur wil zijn. Die contributie houden we laag (€ 10,- per jaar), omdat we weten dat de meesten matjesslachtoffers het financieel nu (veel) minder breed hebben dan vóór de ingreep. Overmaken kan op NL92TRIO0391170767 t.n.v. Stichting MeshedUp

Wij hopen dat iedereen dit initiatief van harte zal ondersteunen.

Van de 1015 matjesslachtoffers die we hebben leren kennen hebben inmiddels zo’n 200 zich bij de nieuwe stichting aangemeld.
Aanmelden kan door 10 euro over te maken op het hierboven genoemde bankrekeningnummer. Stuur ons ook even per mail (info@meshedup.eu) een bevestiging: een simpel “ja” volstaat.
Wilt u niet meer aangesloten zijn bij MeshedUp: mail dan “nee”. U zult dan van ons geen mails meer ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Drs Yvonne Simons,
gezondheidswetenschapper en bestuursvoorzitter ad interim
Stichting MeshedUp