NIEUWS juli 2023

11 Juli 2023 – Zitting Ethicon tegen openbaarmaking documenten bekkenbodemmatjes

Op dinsdag 11 juli 2023 gaat de rechter besluiten of de door het Bureau Clara Wichman bij de Nederlandse Staat opgevraagde documenten over transvaginale mesh openbaar kunnen worden. Ethicon, een van de belangrijkste bekkenbodemmatjesfabrikanten, maakt hiertegen bezwaar. 

Transvaginale bekkenbodemmesh is jarenlang door diverse farmaceutische concerns op de Nederlandse markt gebracht en bij een groot aantal vrouwen geïmplanteerd. Er zijn veel vrouwen die dagelijks de ernstige complicaties van deze producten ervaren. Bekkenbodemmatjes zijn meestal niet meer (volledig) te verwijderen.

Na veel publieke onrust over de veiligheid van vaginale implantaten voor de behandeling van verzakking en urine-incontinentie werd in een aantal landen het gebruik van vaginale implantaten (tijdelijk) gestaakt. Er zijn moties ingediend in de Tweede Kamer waarin werd aangedrongen op gedeeltelijke of volledige beperking van de toepassing.

In februari 2020 heeft onze overheid vastgesteld dat transvaginale bekkenbodemmatjes alleen nog in een WMO-plichtig medisch-wetenschappelijk onderzoek gebruikt mogen worden. De Inspectie heeft maatregelen genomen die ervoor zorgen dat deze mesh in Nederland alleen nog maar onder bepaalde voorwaarden op de markt mag komen.

Volgens het Bureau Clara Wichman was er op basis van diverse berichten en rapporten van buitenlandse overheden, alle aanleiding om veel eerder te vermoeden dat transvaginale mesh gevaarlijk was en van de markt moest worden gehaald. Het Bureau Clara Wichman onderzoekt daarom het mogelijk nalatige toezicht van de Inspectie Jeugd en Gezin (IGJ) op transvaginale bekkenbodemmatjes in Nederland.

Voor dat onderzoek heeft het Bureau Clara Wichman een Woo-verzoek gedaan (Wet open overheid) om te bezien welke informatie aanwezig was bij de overheid, en bij de IGJ in het bijzonder, over de risico’s en nadelige gevolgen (over het gebruik) van transvaginale mesh. 
Het Ministerie van VWS heeft besloten de documenten openbaar te maken, maar één van de fabrikanten van transvaginale matjes, Ethicon (onderdeel van Johnson&Johnson), maakt hiertegen bezwaar. De rechter moet nu een besluit nemen of en welke documenten openbaar gemaakt moeten worden. 

Dinsdag 11 juli is de zitting hierover bij de Rechtbank in den Haag.