NIEUWS JULI 2022

Vigna Law Group lanceert 3 e-boeken voor meshpatiënten
over bekkenbodempijn na implantatie van vaginale mesh,
chronische bekkenbodemmatjespijn en chronische bandjes- of slingpijn


De Vigna Law Group gevestigd in Californië heeft drie e-boeken op haar site staan die gratis te downloaden zijn.

Een van de doelen van dit advocatenbureau is het verstrekken van uitgebreide medische en juridische informatie om het grote publiek en hun cliënten beter te informeren over kritieke kwesties in gevallen van catastrofaal letsel en onrechtmatig overlijden door onder meer (transvaginale) mesh-operaties.

De gratis te downloaden boeken zijn de volgende:

Chronic Pelvic Pain
https://vignalawgroup.com/ebooks/pelvic-mesh-pain/#page=1
Chronic Pelvic Pain with vaginal mesh
https://tvm.lifecare123.com/publications/chronic-pelvic-pain-with-vaginal-mesh/#page=1
Chronic Pelvic Mesh Pain with Mesh bladder slings
https://tvm.lifecare123.com/publications/chronic-pelvic-pain-with-mesh-bladder-slings/#page=1

We hopen op korte termijn kans te zien deze e-boeken voor jullie te vertalen.