NIEUWS JULI 2021

Uit het NOS nieuws van 5-7-2021
https://nos.nl/artikel/2387994-alle-partijen-blij-met-nieuwe-aanpak-nazorg-bij-medische-missers?fbclid=IwAR1W1h0sXWi5YFKiON1qadR-3Kh2K4kZtoh_NKf-dpQr-N3Uw72Vwcm75rw

Nieuwe aanpak nazorg bij medische missers lijkt goed te werken

Een nieuwe aanpak waarbij onafhankelijke vakmensen van het Fonds Slachtofferhulp nazorg bieden aan slachtoffers van een medische misser werkt goed, zo is gebleken. Tijdens een tweejarige pilot hebben twee casemanagers 47 slachtoffers van (bij de IGJ gemelde) medische incidenten begeleid.
Zo’n casemanager gaat mee naar gesprekken met het ziekenhuis, onderhoudt het contact met de klachtenfunctionaris, helpt bij de juridische procedure en, vooral, práát met het slachtoffer.

Jaarlijks zijn er enkele tienduizenden medische incidenten. De ernst van medische fouten en andere incidenten varieert, net als de gevolgen ervan. De gevolgen lopen uiteen van meer pijn dan voorheen tot overlijden.

Uit gegevens van de eerste drie jaar (2018-2020) van de langlopende VICTIMS-studie (https://fondsslachtofferhulp.nl/files/uploads/2020/07/EJPH-VICTIMS-medical-errors-juli-2020.pdf?fbclid=IwAR0iwtQ2lPV5tqdyQBX7EqeQDqr63Cw7Yw9fxdwRKIHmAhRv9gW68Hk-d0Y) blijkt dat ruim twee derde van de slachtoffers van een medische misser lichamelijke problemen heeft.
Ongeveer 28 procent kampt met ernstige symptomen van PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) en bijna een derde heeft geldproblemen.
Verder hebben veel gedupeerden juridische en werkgerelateerde problemen en voelen ze gebrek aan emotionele steun.
Ten slotte stuiten ze vaak op te weinig openheid en erkenning van het ziekenhuis waar het incident zich heeft afgespeeld.

Vandaag (5 juli 2021) publiceert Bureau Beke de resultaten van het evaluatieonderzoek.