NIEUWS januari 2017

Bezoek van dokter Koch aan Amsterdam was een succes

Op 21 januari 2017 bracht de vermaarde Duitse chirurg dokter Koch een bezoek aan Amsterdam. Tientallen patiënten en een delegatie van MeshedUp hadden een ontmoeting met hem.

Zorgen over het gebruik van mesh
Dokter Koch is gespecialiseerd in liesbreuken en hij is een van de weinige chirurgen wereldwijd die er volmondig voor uit durft te komen geen voorstander te zijn van matjes. Hij is lid van een internationale groep van artsen die zich openlijk zorgen maakt over het gebruik van meshes bij liesbreuken.

Dokter Koch herstelt liesbreuken met eigen weefsel. In toenemende mate verwijdert hij ook polyproplene liesbreukmatjes bij patiënten. Buiten hem zijn er in Duitsland (in München en Berlijn) nog twee chirurgen die geen voorstanders zijn van mesh, te weten dokter Musser en dokter Lorenz.

Eigen weefsel
Een team van tien artsen wereldwijd zet zich in om operaties met eigen weefsel terug te brengen als standaard ingreep (in plaats van opereren met matje). Dokter Koch maakt deel uit van dit team. Deze groep artsen buigt zich ook nadrukkelijk over de problematiek van chronische pijnklachten na het implanteren van mesh en hoe hier mee om te gaan.

Harvardpublicatie
Over acht weken komt er, tijdens de Boston Consensus Meeting, een Harvardpublicatie uit van de bevindingen van deze groep internationale artsen. Deze publicatie zal met name gaan over onjuistheden in de literatuur en in de wetenschappelijke onderzoeken van de laatste jaren. Met de publicatie wil de groep aantonen dat zéker niet bij iedereen mesh zou moeten worden gebruikt. Artsen zouden meer rekening moeten houden met individuele risicofactoren en met afmeting- en lokalisatie van de hernia. Tot nu toe is dat onvoldoende (of niet) gedaan.

Explanteren van matjes

Samen met een andere arts heeft Koch inmiddels meer dan 200 matjes geëxplanteerd. Zijn inschatting is dat hierna bij 50% van de gevallen genezing is bewerkstelligd; 40% voelt zich veel beter. Helaas gaat het met 2% (na een periode van een jaar) veel slechter dan vóór de herstelingreep en bemerkt de rest geen verandering.

Pathologisch onderzoek

Verwijderd materiaal wordt door Koch en consorten naar de Universiteit van Toronto gestuurd voor pathologisch onderzoek. Daaruit is al gebleken dat er nieuwe zenuwuitlopers de mesh ingegroeid zijn. Mensen met pijn hebben een continue ontstekingsreactie; dit zou de reden kunnen zijn voor het zogenaamde ASIA syndroom.

Chronische pijn en het herstel ervan
Er zijn veel discussies in de medische wereld over chronische pijn. Het doorsnijden van zenuwen helpt voor een maand of drie, maar dat heeft eigenlijk weinig zin omdat de zenuwen weer aangroeien. Daarmee is ook de pijn dan weer terug.
Het explanteren van liesbreukmeshes geeft een beter resultaat. Dr. Koch heeft van patiënten gehoord dat twee weken na het explanteren, het nachtzweten, de spierpijn en de moeheid verdwijnen. Het is belangrijk dat de focus ligt op het verwijderen van de mesh, dan is er kans op herstel. Pas daarna kunnen eventueel nog zenuwen doorgesneden worden.

Voorkomen van complicaties en klachten

Koch is van mening dat complicaties en klachten simpel te voorkomen zijn door het niet plaatsen van mesh. Matjes zijn de laatste 20 jaar over de hele wereld geplaatst en nu pas leren we, volgens Koch, de lessen; er is onvoldoende nagedacht over het gebruik van niet-lichaamseigen materiaal en het beoordelen of de patiënt wel geschikt is voor de te verrichten ingreep. Koch heeft in zijn loopbaan nog geen patiënt gezien waarvan hij zegt dat er een noodzaak was om mesh te gebruiken.

Training
In zijn kliniek in Cottbus behandelt Koch veel jonge professionele sporters. Bij slechts 15% van zijn patiënten opereert hij; bij de rest is het pijnprobleem met de juiste training op te lossen.

Op 18 februari zal dokter Koch opnieuw Nederland bezoeken. Hij ontvangt dan mensen met liesbreuken en patiënten met problemen na het implanteren van liesbreukmatjes.