Nieuws januari 2014

Massaschadeclaim
Van de Goen Advocaten geeft eerste update aan bekkenbodemmatjesslachtoffers

Vanaf nu zal Van der Goen advocaten periodiek een nieuwsbrief verzenden aan alle vrouwen die zich bij hen hebben gemeld voor de massaschadeclaim. De eerste kwam vandaag binnen.

Rechtsbijstandsverzekering

Om te beginnen is van Der Goen Advocaten gestart met het zetten van juridische stappen ten behoeve van alle gedupeerden die aangesloten zijn bij een rechtsbijstandverzekeraar. Op deze manier denken ze een zo groot mogelijke vuist te kunnen maken tegen de producenten van de matjes.

De rechtsbijstandverzekeraars die zich inmiddels bij Van Der Goen hebben aangesloten zijn:

– ACHMEA
– ARAG
– CNV
– DAS
РSUR (Univé)

Tot nu toe zijn ongeveer 50 zaken door genoemde verzekeraars aan het kantoor uitbesteed.

Van der Goen vraagt alle gedupeerden met een rechtsbijstandsverzekering bij een àndere verzekeraar hun zaak daar te willen melden met het verzoek eveneens aan hen uit te besteden. De betreffende verzekeraar kan zich voor meer informatie in verbinding stellen met mr. J.J. van der Goen http://www.vandergoen.nl/nl/kantoorprofiel/ons-team/mr-jj-van-der-goen.htm.

Geen rechtsbijstandsverzekering

Ook degenen zonder rechtsbijstandsverzekering kan Van Der Goen inmiddels een voorstel voor de behandeling van hun claim doen. Dit zal alleen kunnen onder dezelfde voorwaarden als de zaken van degenen die wel rechtsbijstandverzekerd zijn. In de komende weken zal de groep zonder verzekering een voorstel van hen ontvangen.

Stand van zaken lopende dossiers

Op dit moment is Van Der Goen Advocaten bezig met het verzamelen van de medische gegevens in de reeds lopende dossiers. Verder zijn zij begonnen (in algemene zin) met aansprakelijkstellingen te verzenden aan producenten, artsen en ziekenhuizen, mede met het oog op het stuiten van de verjaring.

In enkele zaken is al een medisch adviseur aangezocht om een rapport op te maken.