NIEUWS DECEMBER 2019

DE ARTS ALS TIMMERMAN
-blog Henk van Gerven in MedischContact-
 
Politicus (en voormalig huisarts) Henk van Gerven schreef een blog in MedischContact over het te snel omarmen van operaties met transvaginale mesh (matjes) door (uro)gynaecologen. Een goed stuk waarin hij duidelijk aankaart wat er mis is / mis was / anders kan.

L’histoire se répète?
Het is jammer dat de transvaginale mesh (die tegenwoordig terughoudender wordt gebruikt) door iedereen genoemd blijft worden als voorbeeld, terwijl bekkenbodemmatjes tegenwoordig in toenemende mate via de buik geplaatst worden. Bij liesbreuk- en incontinentie-ingrepen is mesh altijd nog de gouden standaard en ook littekenbreuken worden meer en meer gerepareerd met polypropylene matten.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Alleen worden nu andere typen matten (te) snel omarmd. En dat terwijl het gebruik van mesh meestal niet eens nodig is…


 
Arts moet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor nadelige gevolgen van het gebruik van een implantaat, vindt Henk
Henk wil in de wet laten vastleggen dat artsen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de nadelige gevolgen van een implantaat. Nu hebben artsen een uitzonderingspositie t.o.v. onze “gewone vaklieden” waardoor ze straffeloos een bepaalde techniek “te enthousiast kunnen omarmen” met alle mogelijke ernstige gevolgen daarvan voor de patiënt.

Voor de tweede keer slachtoffer
Met de door hem voorgestelde aansprakelijkheidsstelling zal voorkomen kunnen worden dat gedupeerden van implantaten nòg een keer slachtoffer worden. Eerst op medisch (en sociaal) niveau en daarna ook financiëel: