Nieuws België juni 2015

OPROEP van het Vlaams Patiënten Platform aan patiënten die operaties hebben ondergaan

De Universiteit Hasselt onderzoekt hoe patiënten tegenover het gebruik van een checklijst voor veilige operaties staan.
Het Vlaams Patiëntenplatform vindt onderzoek over het patiëntenperspectief inzake veilige zorg zeer belangrijk en wil u daarom vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen (duur invullen is ongeveer 5 minuten). De link naar de vragenlijst van het onderzoek is:  https://uhasselteconomics.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cHNC9mBdpxnvJuR
en het invullen ervan duurt slechts 5 minuten.