Nieuws april 2014

22 april 2014: Nieuwsbericht in de Telegraaf 

Vorige week werden wij benaderd door een medisch journalist, die zich afvroeg in hoeverre er ook echt slachtoffers vallen onder de vrouwen, bij wie geïmplanteerde matjes tot zeer ernstige complicaties hebben geleid. Vanuit onze contacten weten wij dat diverse vrouwen zich aangemeld hebben bij de Vereniging Voor een Vrijwillig Levenseinde. Ook weten we dat een paar dames vroegtijdig overleden zijn, doordat de complicaties voor hen de “druppel” bleken in hun al wat brozere gezondheid. Van een andere patiënte weten we dat zij is overleden aan de gevolgen van een geperforeerde darm tijdens het plaatsen van haar matje. Verder hebben een aantal vrouwen ons openlijk verteld zeer serieus na te denken over zelfmoord. In het buitenland zijn er meerdere zelfmoordgevallen bekend.
Vandaag blijkt het interview met deze journalist plotseling tot een enorme vloedgolf aan publiciteit en reacties te leiden (diverse kranten, NOS, RTL, enz.).

Feit is dat een deel van de gynaecologen het gebruik van matjes nog steeds ziet als een goede techniek voor brede toepassing, terwijl het (inter-)nationaal heel erg duidelijk is dat de matjes hooguit een laatste redmiddel zouden kunnen vormen voor vrouwen waarbij alle andere oplossingen voor hun zeer ernstige verzakkingsproblemen niet werken. Door de NVOG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden percentages gepresenteerd die niet kloppen of elkaar tegenspreken en ook “appels met peren”vergelijkingen in onderzoeken schaden het vertrouwen in de Nederlandse gynaecologen eerder dan dat ze het bevorderen. Dit wordt versterkt door recente openlijke publicaties van enkele voorstanders, dat de matjes sterk verbeterd zouden zijn en “we er niet meer omheen kunnen”. Maar dat de traditionele behandeling voor verzakkingsproblemen ook verbeterd is wordt niet vermeld. En dat er nog nauwelijks iets bekend is over de langetermijngevolgen van matjes in een mensenlichaam – ook daarvan kennen wij gevallen waarin pas na 5 jaar bleek dat het matje voor ernstige complicaties is gaan zorgen.