Met het oog op implantaten

Het Nieuwsbericht op de site van Exmedica in 2007:

Al in februari 2007 publiceerde de Raad Voor Volksgezondheid en Zorg het nieuwbericht “Met het oog op implantaten”
In dit bericht schrijft men: “Het is eigenlijk van de gekke: op ieder pak, blik, fles etc. waar voedsel in zit staat beschreven welke stoffen er in zitten en bij medicijnen zit een bijsluiter, waar precies op staat wat er in zit en wat de effecten en bijwerkingen kunnen zijn. Deze informatie wordt echter niet standaard gegeven aan patiënten die een implantaat krijgen, terwijl implantaten in beginsel permanent in het lichaam verblijven.”
We schrijven nu 2012. Vijf jaar later is er nog NIETS veranderd. Lees het artikel maar eens! Hoe zullen we over 10 jaar voor staan?

Nieuws van: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
Met het oog op implantaten
Pleidooi voor landelijke registratie van implantaten

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging pleit voor een landelijk register voor prothesen. Met zo’n register neemt het inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van prothesen toe. Dat is goed voor de patiënt en het bespaart ook nog eens kosten.
Registratie blijkt in Nederland echter moeilijk van de grond te komen. In het verleden is een nationale registratie van implantaten in de plastische chirurgie uitgevoerd, maar die is eind jaren negentig gestaakt omdat de financiering door industrie en verzekeraars werd stopgezet. Het ministerie van VWS heeft de betaling toen tijdelijk voortgezet, onder de voorwaarde dat er een algemeen implantatenregister zou komen; niet alleen voor borstprothesen, maar ook voor heupprothesen, hartklepprothesen etc. Dat is helaas niet gelukt; de registratie van hartklepprothesen is gecontinueerd, maar die van borstprothesen en orthopedische implantaten niet.

Registratie verhoogt het zicht op effectiviteit
Dat is een gemiste kans. Hoewel implantaten alleen op de Europese markt mogen worden gebracht als zij een CE-keurmerk hebben, zegt zo’n keurmerk wel iets over de veiligheid van het product, maar onvoldoende over de effectiviteit. Een landelijke registratie van ingrepen waarbij implantaten worden geplaatst en complicaties die zich daarbij en daarna voordoen kan juist dat inzicht vergroten. In andere landen is een dergelijke registratie al jaren gebruikelijk. Zo publiceren de Zweden elk jaar de klinische effectiviteit van alle implantaten en kwantificeren zij de factoren die deze effectiviteit beïnvloeden. Op die manier kan gerichter worden gekozen tussen verschillende typen prothesen voor een bepaalde aandoening. Als zich problemen voordoen met een prothese stelt zo’n registratie bovendien in staat om de patiëntengroep die deze prothese heeft gekregen snel te identificeren. Denk bijvoorbeeld aan de hartklepprothese van een Amerikaanse producent, waarvan in de jaren negentig aan het licht kwam dat sommige van deze kleppen in het lichaam kunnen breken. Op die manier kan snel en gericht actie worden ondernomen om verdere schade te voorkomen.

Daar mag het niet bij blijven
Wij pleiten niet alleen voor een landelijke registratie van prothesen maar ook voor productinformatie aan de patiënt. Het is eigenlijk van de gekke: op ieder pak, blik, fles etc. waar voedsel in zit staat beschreven welke stoffen er in zitten en bij medicijnen zit een bijsluiter, waar precies op staat wat er in zit en wat de effecten en bijwerkingen kunnen zijn. Deze informatie wordt echter niet standaard gegeven aan patiënten die een implantaat krijgen, terwijl implantaten in beginsel permanent in het lichaam verblijven. Zo weten veel vrouwen niet wat er in borstimplantaten zit, terwijl deze implantaten (chemische) stoffen uitzweten in het lichaam en ook weleens stuk gaan.
Het is dan ook hoog tijd voor een bijsluiter bij implantaten. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: ook dat helpt verdere schade te voorkomen als zich problemen voordoen bij een bepaald implantaat. Het verhoogt het bewustzijn van de patiënt, die dan ook zelf aan de bel kan trekken.

15 Feb 2007
http://www.exmedica.nl/nieuws/2007/02/met-het-oog-op-implantaten