Burgerinitiatief Schriftelijke Informatieplicht Medische Behandelingsovereenkomst

Nederland; nieuws Januari 2013

In augustus 2012 heeft Maria Smit van Meshedup.eu het initiatief genomen een petitie te starten om ervoor te zorgen dat mensen nooit meer ten prooi zullen kunnen vallen aan een ter discussie staande operatietechniek – zoals het implanteren van een matje of een bandje in het bekkenbodemgebied, of een ander implantaat waarvan niet bekend is hoe dat zich op den duur zal gaan gedragen in een mensenlichaam  -zonder dat bekend is

  • hoe de naam luidt van de desbetreffende ingreep
  • wat het doel is van de ingreep
  • wat de manier is waarop de ingreep uitgevoerd gaat worden
  • hoe lang de ingreep al wordt toegepast
  • van wat voor materiaal de eventueel te gebruiken implantaten zijn die tijdens de ingreep worden   ingebracht
  • wat de te verwachten gevolgen zijn van de ingreep, en de kansen op complicaties
  • hoe ernstig de eventuele complicaties kunnen zijn, en welke mogelijkheden er zijn deze complicaties te verhelpen
  • welke andere (vaak minder ingrijpende) methoden van behandeling er bestaan

Na de uitzending van TROS Radar op 3 december 2012 vroeg Maria aan Antoinette Hertsenberg of zij als BN-er de petitie Schriftelijke informatieplciht voor artsen bij medische ingrepen wilde ondertekenen. Antoinette omarmde het initiatief onmiddellijk, maar zette haar handtekening niet. Zij had een beter idee. Binnen een paar weken wisten Antoinette en haar crew samen met professor Barendrecht (en Maria natuurlijk) de petitie om te bouwen naar een burgerinitiatief.Bijna alle lotgenoten die we kennen geven aan vooraf niet of nauwelijks door hun arts te zijn geïnformeerd. Daar moet het burgerinitiatief wat aan gaan doen. De politiek moet gedwongen worden patiënten in Nederland beter te beschermen tegen artsen die hun patiënten niet serieus lijken te nemen, minder communicatief vaardig zijn, of door gebrek aan tijd vergeten essentiële zaken te bespreken. Ook het feit dat de ene patiënt meer mondig is dan de andere mag geen reden zijn waarom een patiënt wel of niet instemt met een bepaalde (eventueel ter discussie staande) operatie.

Het burgerinitiatief van TROS Radar, Professor Barendrecht en Maria Smit was te ondertekenen via

http://www.trosradar.nl/uitzending/oproepen/oproep-burgerinitiatief-bijsluiter-bij-operaties/

Alle informatie omtrent (de geschiedenis van) dit burgerinitiatief is te vinden via deze link