Blad B-Wijzer

Nieuws Maart 2012:

Stichting Bekkenbodem Patiënten

Door alle publicaties en media-aandacht met betrekking tot de bekkenbodemmatjes en andere implantaten gedurende de afgelopen week en de officiële waarschuwing van de FDA, komt de inhoud van de maart-uitgave van het blad “B-Wijzer” van de Stichting Bekkenbodem Patiënten (SBP) wel in een heel vreemd daglicht te staan. In deze uitgave wordt op vrijwel kritiekloze wijze promotie gemaakt voor de toepassing van de vaginale meshes (matjes). Tevens  staan er wervende advertenties van fabrikanten (tevens sponsoren van SBP) in dit blad. Aandacht aan de ernst van de voorkomende complicaties wordt niet gegeven.
Ook de wijze waarop de SBP via haar site reageert op de uitzending van Zembla van 16 maart 2012 is in dit verband tekenend.
De SBP beoogt een patiëntenvereniging te zijn voor vrouwen met bekkenbodemproblemen.
Bij de mate van objectiviteit van deze stichting plaatsen wij naar aanleiding van dit soort publicaties echter de nodige vraagtekens.