Bijsluiter tegen barstende borsten

Nieuws Maart 2012

http://www.medicalfacts.nl/2012/03/23/judith-merkies-bijsluiter-tegen-barstende-borsten/

geschreven op 21-03-2012 17:44

 

“Iedereen die een prothese, zoals een kunstheup of een borstimplantaat, krijgt, hoort een overeenkomst aan te gaan met de behandelende arts. In de overeenkomst staat wat de specifieke eigenschappen van de prothese zijn, wat de bijwerkingen kunnen zijn en is er speciale aandacht voor gezondheidsrisico´s en postoperatieve nazorgmaatregelen”, zegt Judith Merkies namens de PvdA in het Europese Parlement.

“Goede voorlichting over de werking en onderhoud van de prothese voor en na de ingreep, net als regelmatige check-ups zijn een must. Het gaat namelijk over iets wat van nature niet in je lichaam thuishoort”, aldus Merkies. “Ook is het reguleren van reclame voor cosmetische implantaten een vereiste. Ook moet de klant weten wat de opvolgkosten zijn van het onderhoud of eventuele verwijdering na de cosmetische ingreep.”

De huidige regelgeving over medische hulpmiddelen (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen) moet snel op de schop. De schandalen rondom de PIP-borstimplantaten en de metalen kunstheupen hebben laten zien dat patienten onvoldoende beschermd zijn tegen te snel doorgevoerde vernieuwingen bij implantaten. Gevolg is dat patiënten aan gezondheidsrisico’s zijn blootgesteld en in de ergste gevallen zijn overleden. De Europese Commissie buigt zich nu over een herziening waarin de huidige tekortkomingen worden weggenomen.

“Een nationaal of Europees register is nodig om ervoor te zorgen dat, mocht er iets mis zijn met een bepaald product, mensen snel opgeroepen kunnen worden om erger te voorkomen.” zegt Merkies.

Vandaag heeft de Milieucommissie van het Europese Parlement ingestemd met maatregelen die de Europese Commissie moet meenemen in de herziening.

Merkies is pleitbezorger van drie concrete maatregelen zoals voorgesteld door het Europese Parlement:

  • Overeenkomst met behandelend arts
  • Algemene voorlichting over effecten lange termijn implantaten (slijt, onderhoud, vervanging, bijwerkingen, etc)
  • Register van prothesen