NIEUWS december 2019

BREDE STEUN IN DE TWEEDE KAMER VOOR ONDERZOEK NAAR VEILIGHEID IMPLANTATEN

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft deze week een brief ontvangen van de fracties van PvdA, PVV, VVD, GroenLinks, SP, CDA en PvdD, mede-ondertekend door MeshedUp, Meldpunt Klachten Siliconen en de Borstkankervereniging Nederland. Ook minister Bruins steunt het initiatief om onderzoek te laten doen naar de veiligheid van implantaten.

De fracties zijn benieuwd of de Wet op de medische hulpmiddelen, die in 2020 van kracht wordt, in de praktijk optimale veiligheid biedt en de kans op bijwerkingen en complicaties kan voorkomen.

Rond een aantal medische implantaten doen zich al jarenlang problemen voor. Het middel blijkt vaak erger dan de kwaal. En een aantal van die klachten zijn niet meer te verhelpen, waardoor patiënten levenslang krijgen.

René Steenhorst van www.meerovermedisch.nl schreef hierover het volgende artikel:
https://www.meerovermedisch.nl/…/kamer-schakelt-onderzoeks…/