Nieuws juli 2015

OPROEP

Het Europese comité (WCNG) dat zich buigt over problemen met matjes (mesh) geeft iedereen (dus óók de matjesgedupeerden en hun omgeving) de mogelijkheid te reageren op hun voorlopige advies betreffende de veiligheid van chirurgische mesh. Via deze link vinden jullie hun reactieformulier https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/surgical_meshes. Wij verzoeken jullie (ook alle slachtoffers van bandjes, liesbreuk-, littekenbreuk-, sacropolpopexie-, rectopexie- en andersoortige matten) dringend, liefst vandaag nog, maar uiterlijk voor 19 juli, dit formulier in te vullen.

Lees ook het bericht hieronder in het Nederlands (vertaald door een van onze lotgenotes), en in het Engels via de links:

Publieke raadpleging over het voorlopige advies betreffende de veiligheid van chirurgische matjes gebruikt in Uro-gynaecologische chirurgie http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1599

Chirurgische mesh wordt gebruikt bij chirurgische uro-gynaecologische ingrepen zoals voor stress-urine-incontinentie en voor verzakkingen bij vrouwen. Het gebruik van chirurgische mesh  wordt in verband gebracht met verschillende complicaties zoals infectie, erosie, pijn en seksuele disfunctie. De Europese Commissie heeft daarom het onafhankelijke Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG) oftewel in het Engels Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) verzocht  om de risico’s van chirurgische matjes, gebruikt in Uro-gynaecologische chirurgie, te beoordelen.

De voorlopige mening van het WCNG, die vandaag is gepubliceerd voor publieke raadpleging, is gebaseerd op

 • alle voor- en nadelen verbonden aan het gebruik van matjes voor verschillende toepassingen
 • welke mensen een verhoogd risico lijken te hebben
 • het vaststellen van verdere aspecten, die nodig zijn

Belanghebbenden worden uitgenodigd om online commentaar in te dienen over de wetenschappelijke gegevens. Dit dient te gebeuren vóór 19 juli 2015.

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens beveelt de WCNG  aan:

 • Bij de keuze van de juiste behandeling moet rekening worden gehouden met aspecten zoals materiaaleigenschappen, productontwerp, totale meshafmetingen, de manier van implanteren, patiëntkenmerken, bijkomende procedures (bijvoorbeeld baarmoederverwijdering) en ervaring van de chirurg.
 • Bij de beoordeling van het risico i.v.m. de toepassing van matjes moet rekening worden gehouden met de totale oppervlakte van het gebruikte materiaal, het productontwerp en de eigenschappen van het gebruikte materiaal. Uit het beschikbare bewijsmateriaal blijkt dat het aantal en de ernst van de klachten hoger is bij het behandelen van verzakkingen ten opzichte van het behandelen van stressincontinentie, omdat er bij verzakkingen een veel grotere hoeveelheid mesh wordt gebruikt.
 • Bij de beoordeling van de risico’s van synthetische mesh is het nodig een duidelijke scheiding te maken tussen de SUI sling chirurgie (slings en bandjes), waarvan minder risico’s bekend zijn, en mesh operaties voor de behandeling van verzakkingen.
 • Het implanteren van mesh voor de behandeling van verzakkingen via de vaginale route moet alleen worden overwogen in complexe gevallen. Bijvoorbeeld als een eerste  prolaps repair chirurgie ingreep is mislukt.
 •  Synthetische sling operaties (i.g.v. stressincontinentie) mogen alleen worden uitgevoerd door daarvoor opgeleide chirurgen, na een grondige begeleiding van de patiënten, v.w.b. bijbehorende risico’s en baten.
 •  Het gebruik van synthetische mesh voor verzakkingen via een trans-vaginale route mag alleen worden gebruikt als andere chirurgische ingrepen al hebben gefaald, of als verwacht wordt dat deze zullen falen.
 •  Bij alle ingrepen moet de hoeveelheid meshmateriaal waar mogelijk worden beperkt.
 •  Er moet een certificeringssysteem voor chirurgen worden ingevoerd op basis van bestaande internationale richtlijnen en vastgesteld in samenwerking met de relevante Europese Chirurgenverenigingen.

Voor meer informatie over het werk van de onafhankelijke wetenschappelijke comités van de Commissie: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/policy/index_en.htm