NIEUWS Juni 2022

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het RIVM
-samen met medisch specialisten, patiëntenverenigingen en patiënten
een brochure gemaakt voor mensen met langdurige gezondheidsklachten
na het plaatsen van een mesh-implantaat

In de afgelopen maanden is er een brochure tot stand gekomen voor mensen die na plaatsing van een mesh-implantaat (zoals een bekkenbodemmatje, of -bandje, een liesbreukmatje, een navelbreukmatje, of een littekenbreukmat) langdurige klachten ervaren.
Zoals we weten kunnen mensen via een operatie een mesh-implantaat in hun lichaam geïmplanteerd krijgen. Mesh-implantaten worden gebruikt om zachte weefsels die zijn verzwakt of gescheurd, te verstevigen. Er zijn verschillende aandoeningen waarbij verzwakte weefsels verstevigd kunnen worden met een mesh-implantaat. Denk aan een liesbreuk, of bijvoorbeeld wanneer je darm of je blaas is verzakt.

De brochure is te vinden via deze link: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-06/013680_Mesh-implantaten_en_langdurige_gezondheidsklachten_TG.pdf

In de brochure vind je een overzicht van langdurige gezondheidsklachten die kunnen ontstaan en mogelijke behandelingen en locaties van gezondheidscentra waar mensen terecht kunnen met hun klachten.
Helaas kan niet iedereen voldoende worden geholpen en kan het mesh-implantaat vaak niet (helemaal) worden verwijderd.

Met het verschijnen van deze brochure is een begin gemaakt met het erkennen van serieuze complicaties die kunnen ontstaan door mesh-ingrepen.

In de brochure -feitelijk een compromis tussen degenen die eraan hebben meegewerkt- zijn helaas niet àlle ons bekende (langdurige) klachten genoemd. Hiervoor verwijzen we jullie naar https://www.meshedup.eu/complicaties/.

NIEUWS Juni 2022

Medisch specialisten verdacht van corruptie bij hulpmiddelen
RTL nieuws 20 juni 2022

In bijgaand nieuwsbericht van RTL lezen we dat medisch specialisten worden verdacht van corruptie bij hun keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel
https://www.rtlnieuws.nl/…/fraude-medisch-specialisten..
Zo te zien is het nog onbekend om welke medisch specialistische beroepsgroepen het gaat.

Wij, meshslachtoffers, zijn enorm benieuwd wat de onderzoeken van de FIOD gaan opleveren. Want bedenk dat implantaten als matjes en bandjes (mesh) en borstprotheses óók vallen binnen de groep medische hulpmiddelen! Daar staat lang niet iedereen bij stil. En dat daar ook de opererende robots onder vallen, de neurostimulators die geïmplanteerd worden in mensenlijven (t.b.v. pijnbestrijding en stoelgangproblemen), alle heupprotheses, de stents bij cardiologische problemen en ook de buisjes in de oortjes van je kind ….

We hopen dat door dit onderzoek er een situatie ontstaat waarbij het niet meer mogelijk zal zijn dat artsen hun financiële eigenbelang heel eenvoudig kunnen plaatsen bóven de gezondheid (en zelfs ten koste) van de patiënt.

Zie ook de publicatie van 20 juni 2022 op de site van de FIOD
https://www.fiod.nl/onderzoek-naar-corruptie-bij-medisch…/

NIEUWS mei 2022

23 mei 2022

Artikel Follow the money
Eelke van Ark
Jolien de Vries

Vandaag stuitten wij op het artikel van Follow The Money:
De Inspectie beschermt vooral de minister, niet de patiënt

https://www.ftm.nl/artikelen/gebrekkig-toezicht-igj?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=InspectieBeschermtMinister&share=uT%2Brj24hojvAih9EYpRgAtE3xgwjzQScvVWuvHHFwfhfOQmTfff3cu%2BAgk%2BYEaU%3D&fbclid=IwAR2WLZHyls30tPQgW5CKpyijN9ct0aAUgYKnp6cDip5ERaj0Et4wLRqSEYc


We zijn heel blij dat dit team opnieuw onderzoek heeft willen doen naar wat er allemaal mis is in ons land dat zogenaamd zo goed is voor de ongezonde medemens.

Onze reactie op dit stuk:
Dat de Inspectie vooral de minister beschermt weten we toch al sinds jaren!? Net zoals artsen vooral elkáár de hand boven het hoofd houden, en niet per se de patiënt, terwijl de dames en heren doctoren toch ècht allemaal de artseneed hebben afgelegd ….
Als je niet te maken krijgt met een medische misser/blunder/foute diagnose heb je geen enkel idee van wat er wèrkelijk speelt in ons land.

Het is toch van den gekke dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar toezicht op de zorg samen durft te vatten als “Duidelijk, Onafhankelijk en Eerlijk” terwijl we allemaal weten dat achter de schermen het ministerie van VWS enorm grote invloed heeft op deze dienst … dat het “de minister niet in de problemen brengen” is waar het wèrkelijk om draait …

Dat matjes (mesh), borstimplantaten -en andere ter discussie staande behandelingen- niet allang verboden zijn, tot bewezen is dat ze onschadelijk zijn (behalve voor mensen die willens en wetens bereid zijn -na complete informatie vooraf- grote risico’s te willen nemen), is op zijn minst zéér merkwaardig.
In Groot-Brittannië gaat men daar nèt wat anders mee om:
https://lnkd.in/eUQBcz26

Nu “Nederland Zorgland” nog! #dezorgvanmorgen

NIEUWS mei 2022

#DEZORGVANMORGEN

Het Zorginstituut zwengelt het gesprek aan over de zorg van morgen.

17-05-2022

Met een korte, opvallende film is het Zorginstituut Nederland de bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen gestart. Het instituut nodigt iedereen via Social Media uit om mee te denken over de toekomst van de zorg, en over noodzakelijke keuzes om onze zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Verschillende patiënten, huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten – en ook hulpverleners van buiten de zorg – werken mee om dit gesprek actief op gang te brengen.

De korte film van het Zorginstituut schetst een indringend en somber beeld hoe de zorg er over 20 jaar uit zal zien als er niets verandert. De voorbodes zijn er al: zorgpersoneel is schaars en gezondheidsverschillen nemen toe. Corona heeft duidelijk gemaakt dat het systeem kraakt. De beschikbaarheid van goede zorg zoals we die kennen, staat onder druk.

Meepraten over Passende zorg kan via de hashtag #dezorgvanmorgen

Slachtoffers van kunststof matjes vragen al jaren om op te houden met het plaatsen van mesh tenzij het niet anders kan.

Slachtoffers van kunststof mesh (matjes) vragen al jaren aandacht voor het te snel en te vaak -onnodig- inzetten van (kunststof mesh)implantaten, vaak zonder waarschuwing vooraf door de doctoren voor de soms ernstige complicaties en risico’s. Het lijkt er vaak op dat de economische belangen in Nederland (maar ook daarbuiten) zwaarder wegen dan de gezondheid van de burgers. En dat terwijl het implanteren van bijvoorbeeld de matjes, maar vaak ook van andere implantaten, “Nederland Zorgland” enorm veel invaliden heeft opgeleverd en dat nòg doet: mensen die nooit meer zullen kunnen werken en levenslang zorg nodig zullen hebben. Wat kost dàt wel niet??? En waarom blijft dat maar doorgaan?

In 2014 lazen we tot onze grote vreugde dat minister Schippers van plan was kritischer te gaan kijken naar zorg die niet perse nodig is.
En in 2020 kwam het bericht dat Wijma van het Zorginstituut een einde wilde maken aan zorg die niet bewezen effectief is.

Meermalen is er bij de meshpatiënten de hoop geweest dat matjes (mesh) alleen nog maar gebruikt zouden worden als andere doeltreffende behandelingen toch niet zo niet succesvol waren gebleken. Als laatste optie dus!

Nogmaals willen we het Zorginstituut Nederland verzoeken: stop met het toestaan van het plaatsen van matjes, er zijn andere doeltreffende behandelmethoden, met veel minder risico’s en complicaties.

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/zorginstituut-zwengelt-het-gesprek-aan-over-dezorgvanmorgen

NIEUWS mei 2022


1 mei – Internationale Mesh Awareness Day


Een van onze lotgenotes maakte ons er eerder op de dag op attent:
“Weet je dat het vandaag Mesh awareness Day is?”
Ik was het helemaal vergeten, maar ben heel blij dat ze ons er op tijd van op de hoogte bracht.

De lotgenote schreef ons het volgende:
“Mesh Awareness Day is een dag om mensen te waarschuwen voor de gevolgen van een matje. De meeste van mijn vrienden, familie en bekenden weten dat ik een bekkenbodemmatje heb, maar een heleboel Europese burgers hebben nog nooit van zo’n “mesh” gehoord, en wat het kan aanrichten, en dat een bandje -of een mat ingebracht via de buik- óók (bekkenbodem)matjes zijn.”

Ze vervolgde: “Zelf heb ik deze week opnieuw mogen dealen met het falen van de zorg, en dat heeft àlles, maar dan ook àlles te maken met de mesh die destijds geplaatst is in mijn bekkenbodem.
Omdat mijn darmen slecht werkten heb ik indertijd een matje gekregen. Dat zou gaan zorgen voor een flinke verbetering van mijn klachten. Helaas heeft de bij mij geïmplanteerde mesh mij niets dan ellende gebracht.

Omdat het gevaarlijk is als je darmen ‘hun ding niet meer doen’ moest er iets gebeuren en is er uiteindelijk bij mij een neurostimulator ingebracht. Nu blijkt die neurostimulator ‘op’ te zijn. Hij doet het niet meer. Het gevolg daarvan is dat de darmen vol raken en ik afgelopen week twee dagen op de Spoedeisende Hulp heb gelegen. Alle artsen zitten met hun handen in ‘t haar.
Een nieuwe neurostimulator inbrengen kan niet. Dat schijnt iets te maken te hebben met een verlopen CE markering. Maar mijn darmen kunnen dit niet nòg een keer aan!

Nu lig ik thuis aan de zware pijnstillers en de ontstekingsremmers in de hoop dat het op korte termijn wat beter met mij zal gaan. Dat “K”matje heeft mij zóveel gekost…. Sinds het implanteren van dat onding ben ik vele operaties en ingrepen verder.
Zeer waarschijnlijk heb ik door het matje ook een auto-immuunziekte opgelopen. Maar denk je nu werkelijk dat er in Nederland iemand is die dit kan of durft te bevestigingen?
Bewegen gaat steeds moeilijker en als ik een dag iets doe lig ik de dag daarna voor oud vuil op de bank.

Meestal hang ik dit soort zaken niet aan de grote klok. Maar omdat het vandaag Mesh Awareness Day is maak ik een uitzondering. Ik wil de mensen waarschuwen: laat alsjeblieft niet zomaar iets in je lichaam plaatsen, en zeker geen kunststof matje! Er zijn alternatieven. Het HOEFT niet eens! Wees gewaarschuwd!”


We vinden het belangrijk om haar waarschuwing met jullie te delen. Het plaatsen van kunststof mesh in mensenlijven heeft nogal wat levens verwoest.
Dus pas op mensen. Be aware!
En, Monique, hartelijk dank voor het delen van jouw verhaal. Hopelijk vinden ze vandaag nog een oplossing voor jouw grote acute probleem. We duimen en bidden voor jou voor een goede afloop!

NIEUWS april 2022

Interview Margriet met Simone (57)

Het weekblad Margriet besloot deze week om nog eens aandacht te besteden aan het matjesprobleem. Zij interviewden een van onze lotgenotes (Simone) die inmiddels zo’n 25-30 operaties verder is sinds de implantatie van haar bekkenbodemmatje.

Simone hoopt dat er (mede door dit interview) meer begrip komt voor vrouwen bij wie het is misgegaan. Veel vrouwen met een bekkenbodemimplantaat hebben behalve elke dag pijn het mentaal ook heel zwaar. Ze verliezen hun werk, hun sociale leven, hun seksleven verandert drastisch, velen kunnen niet meer werken en daarnaast kost het ziek zijn ook een hoop geld.

De situatie is voor deze groep patiënten -waarvan de meesten van tevoren niet of nauwelijks zijn geïnformeerd over mogelijke risico’s en complicaties- vaak uitzichtloos. Zij houden zich elke dag kunstmatig op de been. Hun leven heeft sinds de noodlottige ingreep zijn glans verloren.

Simone baalt ervan dat de problemen van matjesslachtoffers door veel artsen gewoon niet worden herkend, erkend en/of serieus genomen.

Via deze link is het Margriet-interview te lezen:
https://www.margriet.nl/persoonlijk/simone-57-kreeg-een-bekkenbodemmatje-maar-dat-ging-mis-ik-ben-geen-dag-pijnvrij~b07fd900/?fbclid=IwAR3LQR_AZJLIIdNdcCHdg8Id6fncwPne8CpAfuSgi8PgKFMDzrfcYwrPQDU

NIEUWS maart 2022

Het boek Chrystal Mesh
september 2019

Het boek “Chrystal Mesh” geschreven door Alicia Mundy en Jennifer Banmiller is gepubliceerd! Al tweeënhalf jaar geleden, maar pas vandaag hoorden we van het bestaan ervan, via een Canadese lotgenote.

Zij zegt over het boek:

“Iedereen die een goed boek wil lezen, raad ik Chrystal Mesh ten zeerste aan. Het gaat niet alleen om matjes en bandjes (mesh), het gaat erom hoe corrupt het systeem werkelijk is en hoe gemakkelijk het is om zoveel mogelijk medische hulpmiddelen en medicijnen goedgekeurd te krijgen.
Veel goedkeuringen zijn niets meer dan alleen een stempel op een A4-tje, zonder enige klinische tests vooraf, zolang het maar enigszins lijkt op ‘iets dat eerder is gemaakt’.

Ik vond het een moeilijk boek om te lezen. O, wat was ik boos toen ik het las. Ik heb gehuild, het boek weggelegd, het toch weer opgepakt, en ben uiteindelijk weer gaan lezen.
Voor mij was het een echte eye-opener”.

Amazon schrijft over Chrystal Mesh:

“Dit is een verhaal over hebzucht. Het verhaal van vaginale matjes/bandjes en genitale verminking heeft alle kenmerken van een Hollywood-kaskraker: miljarden dollars, kwetsbare vrouwelijke patiënten, Lamborghini’s en skitrips die medici verleiden, en schandalig zakelijk emailverkeer.

Maar het is geen film. Het is het echte leven, en echte vrouwen lijden onder de uit de hand gelopen zucht naar macht en geld”.

– – – – – – – – – – – –

https://www.goodreads.com/book/show/52560032-crystal-mesh

https://www.amazon.com/Crystal-Mesh…/dp/1733431500

NIEUWS maart 2022

Zorgkrant Nederland kopt:

Technische documentatie van in Nederland gebruikte bekkenbodemmatjes schoot tekort

21 maart 2022

Het RIVM heeft in de technische documentatie van alle beoordeelde producten in meerdere onderdelen tekortkomingen gevonden

Na uitvoerige beoordeling van de technische documentatie van negen verschillende bekkenbodemmatjes die in 2018 in Nederland zijn gebruikt, concludeert het RIVM dat de veiligheid en prestaties van deze producten niet goed zijn onderbouwd. In de technische documentatie van alle negen bekkenbodemmatjes zijn namelijk tekortkomingen gevonden. Bekkenbodemmatjes zijn implantaten waarmee verzakkingen van organen in het gebied van de bekkenbodem worden behandeld. De beoordeling is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Bekkenbodemmatjes kunnen op verschillende manieren geplaatst worden: via de buik (transabdominaal) en via de vagina (transvaginaal). Het RIVM heeft de technische documentatie beoordeeld van negen verschillende bekkenbodemmatjes die artsen in 2018 in Nederland hebben geplaatst. Hiervan zijn er vier die via de vagina worden geplaatst en vijf via de buik. De negen bekkenbodemmatjes zijn door zes verschillende fabrikanten gemaakt.

Tekortkomingen
Het RIVM heeft in de technische documentatie van alle beoordeelde producten in meerdere onderdelen tekortkomingen gevonden. Een voorbeeld van een tekortkoming is dat de veiligheid en prestaties onvoldoende zijn onderbouwd met gegevens over het gebruik van het product in de mens. Een andere tekortkoming is bijvoorbeeld dat in de gebruiksaanwijzing een goede beschrijving van de operatie ontbreekt, terwijl er wel staat dat een arts getraind moet zijn voor dit soort operaties.

Tekortkomingen in de technische documentatie hoeven niet te betekenen dat er iets mis is met het product zelf of dat de tekortkomingen schadelijk zouden zijn voor de gezondheid van de patiënt. Volgens de wet moeten fabrikanten tekortkomingen in hun technische documentatie zorgvuldig onderzoeken en oplossen. Meerdere fabrikanten geven aan dat zij inmiddels de technische documentatie hebben verbeterd. Dit heeft plaatsgevonden nadat de RIVM-beoordeling was afgerond.

Enkele fabrikanten hebben gebruik gemaakt van het recht om bezwaar te maken tegen de publicatie van het rapport. Daardoor is de publicatie van het rapport vertraagd.

Via deze link kan, wie wil, een reactie achterlaten:
https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/63909-veiligheid-en-prestaties-bekkenbodemmatjes-niet-goed-onderbouwd.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR11Gp4dxpn1kjvKRJbA0IP_tTDmQwhQQRgsK311hwAFmAufLN5qLtEAb2A

NIEUWS maart 2022

Rapport RIVM over bekkenbodemmatjes
met bijna twee jaar vertraagd

In opdracht van de IGJ heeft het RIVM (als een hele tijd geleden) een beoordeling uitgevoerd van de technische documentatie van 9 verschillende bekkenbodemmatjes die in 2018 in Nederland zijn gebruikt.Het ging er onder andere om hoe veilig ze zijn voor patiënten.
Het gaat hier om 4 typen matjes die via de vagina worden geplaatst en 5 typen mesh die via de buik worden geïmplanteerd, gefabriceerd door

· A.M.I. GmbH
· BD/C.R. Bard Inc
· Coloplast A/S
· Ethicon LLC
· Johnson & Johnson Int
· Promedon SA

Bezwaar

Enkele van deze fabrikanten hebben gebruik gemaakt van hun recht om bezwaar te maken tegen de publicatie van dit rapport. Daardoor is de publicatie ervan met liefst iets minder dan twee jaar (!) vertraagd. Pas na tussenkomst van de Nederlandse rechter is de weg voor het RIVM vrijgemaakt om de inhoud van hun rapport openbaar te maken.

Achtergrond van de toetsing

Door het RIVM is beoordeeld in hoeverre de technische documentatie van de 9 matjes voldoen aan de EU-eisen, die sinds 2010 gesteld worden aan medische hulpmiddelen, zoals bekkenbodemmatjes (Medical Devices Directive MDD/2010).
Deze EU-eisen golden tot 26 mei van het vorige jaar en zijn inmiddels vervangen door de strengere Medical Device Regulation MDR/2017 (onder meer door de ophef, wereldwijd, over de patiëntveiligheid van mesh). De technische documentatie is nu dus getoetst op inmiddels verouderde eisen.


Conclusies uit het RIVM-rapport

Bij de beoordeling volgens MDD/2010 is aangetoond dat er duidelijke tekortkomingen zijn aangetroffen in de technische dossiers van àlle negen de meshimplantaten. Óók tekortkomingen die mogelijk impact hebben op de patiëntveiligheid. Dit zou kunnen betekenen dat productveiligheid en veilig gebruik van het betreffende implantaat onvoldoende zijn gegarandeerd.
Daarom moeten de zes fabrikanten tekortkomingen zorgvuldig (her)overwegen -en oplossen- om de kwaliteit en veiligheid van hun medische hulpmiddelen correct te onderbouwen in overeenstemming met het (inmiddels dus nu verouderde!) Europese regelgevend systeem.
De IGJ geeft aan dat er door de fabrikanten op dit moment gewerkt wordt aan die verbeteringen. Inmiddels zijn drie van de negen matjes van de markt gehaald.

De actuele EU-regelgeving (MDR/2017) stelt aangescherpte eisen aan onder meer

· het risicomanagement van de fabrikanten
· de klinische evaluatie van de medische hulpmiddelen
· de zogenaamde Post-Market Surveillance (PMS).

(PMS is een verzameling activiteiten die de fabrikant moet uitvoeren om de patiëntveiligheid, kwaliteit en prestaties te bewaken van het implantaat dat hij verkoopt.
Het doel van PMS is dat de fabrikant steeds juiste èn complete informatie geeft over zijn product).

Toetsing op basis van de MCR/2017-eisen / registers

Op dit moment is volstrekt onduidelijk wanneer de toetsing van de matjes gaat plaatsvinden op basis van de MDR/2017-eisen.

Een ander belangrijk aandachtspunt uit het RIVM-rapport betreft het goed onderhouden van registers voor het verzamelen van gegevens uit de praktijk van mesh-implantaten over

· patiëntveiligheid
· prestaties
· kwaliteit

In Nederland stelt de NVOG al jaren als eis dat àlle transvaginale en transabdominale meshimplantaten -samen met eventuele meshgerelateerde complicaties- geregistreerd dienen te worden in het centrale NVOG-systeem. Helaas worden nog steeds niet alle matjes daarin geregistreerd …
Of de wèl aanwezige registraties compleet zijn op alle facetten en ook regelmatig geactualiseerd en aangevuld worden, is ons niet duidelijk.

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-03/2020-0154.pdf?fbclid=IwAR0E3f2h7E7pBjI-kMw-q1gJnuauV3GIFFpsXU8R3uTTqt8WvBJXSmcKXZA

Oproep voor alle dames die bij een specialist zijn geweest m.b.t. hun stress-incontinentie.
Wie vult de vragenlijst in van het Zorginstituut Nederland?

Heeft u -als vrouw- te maken gehad met stressincontinentie (urineverlies bij inspanningen, niezen, enzovoorts) en heeft uw huisarts u daarvoor doorverwezen naar een specialist?
Dan wordt uw hulp gevraagd.

Het wordt (gelukkig) steeds normaler dat specialist en patiënt samen beslissen over wat de best passende behandeling is. Maar waar wil je over beslissen? En welke informatie is nodig om een beslissing te kunnen nemen? Daarover gaat de vragenlijst die het Zorginstituut heeft samengesteld vanuit hun deelname aan het programma Uitkomstgerichte Zorg (https://www.uitkomstgerichtezorg.nl/).

Met deze vragenlijst willen zij onderzoeken op welke momenten vrouwen met stressincontinentie graag sámen met hun zorgverlener (arts of verpleegkundige) willen beslissen over hun behandeling,
Óók als u tijdens (of na) uw gesprek met de zorgverlener heeft gekozen voor (nog) niet behandelen zou het Zorginstituut graag uw mening horen, om te kunnen leren van uw ervaringen. Met uw ervaringen kunnen nieuwe patiënten weer beter geholpen worden.
Ook mantelzorgers worden van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst heeft 13 vragen en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Via deze link kunt u deelnemen https://www.onderzoek-zorginstituutnederland.nl/?f=l5dwdb31zb.

Stichting Bekkenbodem4All heeft ervoor gezorgd dat deze oproep bij ons terecht is gekomen. Zodat we er zeker van kunnen zijn dat vrouwen met ervaringen met kunststof bandjes óók gehoord zullen worden.

Alvast heel hartelijk dank voor jullie deelname!