laparotomie

operatie via een grotere snede in de buikwand