laparoscopie

een operatie waarbij de gynaecoloog met een kijkbuis via de buikwand in de buikholte kijkt