hysterectomie

verwijdering van de baarmoeder (uterusextirpatie)