corpus uteri

bovenste deel van de baarmoeder dat in de buikgelegen is