biopsie

het afnemen van een klein stukje weefsel ter onderzoek