anesthesist

arts die gespecialiseerd is in de anesthesie (verdoving/narcose)