Schotland – Nieuws oktober 2013

Waarschuwingen over transvaginale mesh worden in Schotland op aandringen van mesh-slachtoffers verplicht

1 oktober 2013
Door: Jane Akre
Categorie: Media Reports
The Sunday Mail

 

Schotland brengt wijzigingen aan in de manier waarop het publiek wordt gewaarschuwd over bekkenbodemmatjes.

Het Schotse Parlement heeft in mei 2013 een bekkenbodemmatjeswerkgroep opgericht. Vorige week had de werkgroep een ontmoeting met de Minister voor gezondheid en welzijn.

De Schotse Minister van volksgezondheid Alex Neil heeft the National Health Service opdracht gegeven vrouwen te waarschuwen voor transvaginale mesh chirurgie na een reeks van rapporten in theSunday Mail over de “gruwelijke complicaties”  waaronder honderden patiënten lijden.  (meer…)

De Telegraaf Dinsdag 2 juli 2013

 

‘Voorzichtig met bekkenbodemmatjes’

RIJSWIJK -Artsen moeten terughoudend zijn met het plaatsen van bekkenbodemmatjes bij vrouwen. De matjes kunnen tot klachten leiden. Zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie komen met dat advies.
Foto: Inspectie voor de Gezondheidszorg/IUGA

Een bekkenbodemmatje (ook wel mesh) is een kunststof implantaat om verzakkingen te behandelen. Het matje wordt vastgezet in het lichaam en het is nauwelijks meer te verwijderen.

Complicaties

De inspectie startte een onderzoek na binnengekomen meldingen over complicaties, bij matjes die vanaf 2005 op de markt zijn. Die klachten varieerden van erge pijn, geen seksueel contact kunnen hebben en problemen bij de ontlasting. Dat kan komen doordat de vaginahuid niet goed over het matje groeit en er afscheiding ontstaat.

Het is de bedoeling dat door het opengewerkte matje eigen lichaamsweefsel groeit om een en ander extra stevig te maken. Er ontstaat dan littekenweefsel dat één geheel met het matje wordt, maar daar kan een lichaam heel hevig op reageren.

De inspectie kreeg meldingen van vrouwen die er hun dagelijks leven sterk door zien gehinderd, inclusief het opzeggen van hun baan.

MeshedUp

Steunpunt Lotgenoten MeshedUp is kritisch over het rapport van de IGZ. Volgens het steunpunt zou de inspectie te weinig oog hebben gehad voor andere soorten mesh: “Het rapport van de IGZ gaat enkel over de transvaginale mesh; komt er dan ook een nader onderzoek naar de andere mesh (rectopexie, TVT-O, liesbreukmatjes , etc.) waarover ook veel klachten zijn over ernstige complicaties?”, aldus Frank Schotman van MeshedUp.

Tegen de NOS zegt gynaecoloog Fred Milani dat het matje bij 98 op de 100 vrouwen geen enkel probleem geeft. Schotman: “In ons bestand [van MeshedUp, red.] hebben wij al meer klachten opgenomen dan die 2 op de 100 patiënten met een bekkenbodemmatje. De complicaties van een mesh kunnen veel erger zijn dan bij een traditionele ingreep.”

Van niet kunnen zitten, tot slecht slapen, tot een compleet geruïneerd seksleven: de complicaties kunnen heftig zijn. Het verbieden van de matjes en terugkeren naar de conventionele ingreep, is volgens Schotman het enige logische gevolg.

Nederland – Nieuws Juli 2013

Het rapport van de IGZ verschijnt

Het langverwachte rapport “Bekkenbodemmatjes: Ernstige complicaties vereisen terughoudend gebruik transvaginale mesh” van de IGZ verschijnt

Op 2 juli 2013 is na drie lange jaren wachten eindelijk het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verschenen. Dit rapport heeft niet tot een verbod op meshes in het menselijk lichaam geleid, waar zoveel matjesslachtoffers op hadden gehoopt, want er zijn volgens de IGZ “ook veel vrouwen die er baat bij hebben”. Dat die vrouwen er zijn weten we. Want “wij van MeshedUp” hebben er tot nu toe al twee mogen spreken die echt blij zijn met hun matje. Echter niemand weet of het er “veel” zijn, want dat is niet onderzocht. Met de groep die het geluk heeft gehad dat het matje geen complicaties geeft is niet gesproken. Ook is niet bekend of al die vrouwen altijd klachtenvrij zullen blijven. Immers: wat meshes “doen” op de lange termijn is onbekend.

Het is daarom ook jammer dat de IGZ zegt dat “het risico op een ernstige complicatie in ieder geval rond de 2% zou kunnen liggen” en de media dat percentage klakkeloos overnemen als een feit (de NOS “kopt op haar site “Gynaecoloog: bij 98 op de 100 vrouwen geeft een bekkenbodemmatje geen problemen”). Het percentage ligt namelijk veel hoger. We hebben publicaties gelezen waarin gesproken werd over 15 %. Bij Meshedup zijn in elk geval al méér gedupeerden bekend dan die 2% die nu genoemd wordt.

(meer…)

Belgische en Nederlandse meshgedupeerden komen bijeen

België/Nederland – nieuws Juni 2013:
Samenkomst in het AZ-Nikolaas van pijnspecialisten
en Belgische & Nederlandse meshgedupeerden
Donderdag 27 juni 2013 om 18.30 u

Naar aanleiding van de pijnproblematiek van meshslachtoffers heeft een drietal Belgische lotgenoten contact opgenomen met “Royal Doctors”.

Joris Van Vinckenroye (CEO van Royal Doctors België), die eerder al meldingen ontving van liesbreukmatjesgedupeerden, neemt de noodzaak tot pijnbehandeling voor alle mogelijke meshslachtoffers buitengewoon ernstig.
Hij zocht contact met dokter Van Buyten, pijnspecialist in het AZ-Nikolaas die o.a. ruime ervaring heeft met het plaatsen van neurostimulators, en organiseerde samen met hem deze samenkomst.
Dr. Van Buyten is een vakkundig arts met vele literatuurstudies op zijn naam.

Een dertiental meshslachtoffers zal deelnemen aan deze bijeenkomst, waarin meerdere mogelijkheden van pijnbehandelingen zullen worden besproken.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij!
Wie wil deelnemen kan zich melden bij www.meshedup.eu

 De locatie van de samenkomst is:
AZ-Nikolaas: Campus Moerlandstraat
9100 Sint-Niklaas België.

Het verslag van deze bijeenkomst (geschreven door een viertal lotgenotes) is te lezen bij “Publicaties”

Dora woont masterclass bij van Nederlandse gynaecoloog

België/Nederland : nieuws Juni 2013:

Dora de Wilde van meshedup.eu woont masterclass Nederlandse gynaecoloog bij

Terneuzen, donderdag 13 en vrijdag 14 juni

Dora de Wilde (België) is door gynaecoloog A. Nieuwoudt (Ziekenhuis ZorgSaam) uitgenodigd om als vertegenwoordigster van lotgenotensteunpunt MeshedUp, samen met 3 Nederlandse gynaecologen, op 13 en 14 juni 2013 zijn Masterclass in POP(1) – chirurgie bij te wonen. Deze Masterclass wordt sinds 2008 vijf keer per jaar in Terneuzen aangeboden.

Het doel is om inzicht te krijgen in het complexe geheel van de verzakking van de vaginale wand en de behandeling ervan.

Het verslag van Dora over deze masterclass is te lezen bij “Publicaties”

Belgisch wetsontwerp implantaten

België : nieuws Mei 2013:

Gazet van Antwerpen

31/05 BINNENLAND De ministerraad heeft vrijdag een wetsontwerp goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat elke implantaat, van zodra het op Belgisch grondgebied aankomt tot wanneer het bij een patiënt wordt geplaatst, kan worden gevolgd.

De tekst voorziet in de oprichting van een implantatenregister en een implantaatpaspoort. Op de overtreding van de wet staan zware straffen, die kunnen oplopen tot drie jaar cel en 100.000 euro boete.

“Er zijn steeds meer implantaten”, stak minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) vrijdag van wal na afloop van de ministerraad. Ze had het over één miljoen stukken per jaar in ons land. De meest courante zijn stents, gehoor-, knie- en heupprotheses.

Verwacht wordt dat, onder andere door de langere levensduur en de therapeutische innovatie, medische hulpmiddelen een steeds grotere rol zullen spelen in de gezondheidszorg.

Onkelinx benadrukte dat absolute veiligheid voor de patiënt nodig is. Recent werden de controles opgevoerd en die hebben volgens de minister een aantal problemen aan het licht gebracht. De verdelers bleken niet altijd het voorziene circuit van implantaten te volgen en in privéklinieken waren tekortkomingen op het vlak van hygiëne en met verouderde producten, legde ze uit.

Het ontwerp dat vrijdag groen licht kreeg, moet de patiënten aanzienlijk beter beschermen. Het implantatenregister zal vanaf april volgend jaar operationeel zijn voor de meest risicovolle hulpmiddelen.

Artikel Medisch Contact 23 mei 2013

Nederland : nieuws Mei 2013

MEDISCH CONTACT
Prolapsoperaties niet duurzaam
Publicatie Nr. 21 – 23 mei 2013
Jaargang 2013
Rubriek Wetenschap
Auteur Eva Mulder
Pagina’s 1132

Bijna de helft van de vrouwen heeft 7 jaar na sacrocolpopexie opnieuw symptomatische klachten en/of anatomische kenmerken van een verzakking. Tevens ontwikkelt een ruime meerderheid van de vrouwen in die periode stressincontinentie, zelfs als met sacrocolpopexie een profylactisch behandeling tegen incontinentie is uitgevoerd (urethropexie volgens Burch). Dit blijkt uit onderzoek naar de langetermijngevolgen van sacrocolpopexie door Ingrid Nygaard e.a. gepubliceerd in JAMA.

Aan 215 vrouwen die een prolapsoperatie ondergingen, is jaarlijks gevraagd of ze klachten van verzakking en incontinentie hadden. Een deel van de vrouwen werd ook lichamelijk onderzocht. Hieruit bleek dat sacrocolpopexie bij 1 op de 2 vrouwen op lange termijn faalt. Toch ging slechts 5 procent van hen opnieuw onder het mes.

Van de vrouwen die tegelijkertijd een profylactische urethropexie ondergingen, had 60 procent na 7 jaar stressincontinentie tegen 77 procent bij de vrouwen die enkel sacrocolpopexie kregen. Dit verschil was niet significant. Auteurs zeggen dat patiënten hier vooraf goed over ingelicht moeten worden.

Eén op de tien vrouwen had na 7 jaar gevolgen die samenhingen met het ingebrachte matje. Indien dit hinderlijke symptomen opleverde voor de patiënt, werd het operatief behandeld of werd oestrogeencrème voorgeschreven.

Eva Mulder

Nieuws mei 2013

Posters van Jaye Lee in omloop

Jaye Lee uit Amerika, zelf meshslachtoffer, is begonnen met het ontwerpen en verspreiden van posters over mesh en wat mesh met je kan doen. Via deze link http://meshmenot.wordpress.com/2013/05/08/considering-a-mesh-implant-you-have-better-odds-playing-russian-roulette/ zijn er een tweetal te vinden.

Wat er op betreffende posters staat is een waarheid als een koe, dat vinden we allemaal. De doktoren lijken zich desalniettemin (nog) niet te realiseren waar zij vrouwen aan blootstellen tijdens operaties met matjes. Zij blijven zeggen: “Er zijn ook vrouwen die baat hebben bij verzakkingsingrepen met matjes” en vergeten voor het gemak alle honderdduizenden slachtoffers die wereldwijd zijn gevallen, of nemen ze niet serieus.
Deze artsen hebben wel, soms al wat langer geleden, een artseneed afgelegd waarin zaken stonden als:

 • Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
 • Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
 • Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
 • Ik zal aan de patiënt geen schade doen.
 • Ik luister en zal hem goed inlichten.
 • Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
 • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen.
 • Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
 • Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
  Zij sloten deze eed af af met de woorden:
 • Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik.

Als je de inhoud van de artseneed leest dan twijfel je er niet aan dat deze medici goede bedoelingen hadden. Je kunt het je zelfs voorstellen dat zij operaties met matjes omarmden en deze nieuwe techniek zagen als “het ei van Columbus”.
Maar wat niemand goed begrijpt  is dat er doorgegaan werd met de methode nadat de eerste slachtoffers waren gevallen en dat men niet de moeite heeft genomen vrouwen die op de nominatie stonden de ingreep te ondergaan uitgebreid te informeren over de risico’s en complicaties.

Even terug naar de posters van Jaye. Dit is er één van. En wie na het lezen van de tekst nòg niet snapt wat een leed meshes kunnen veroorzaken die zal het nooit begrijpen …

counting-losses

Overleg MeshedUp met NVOG

Nederland: Nieuws April 2013:

Op 6 maart j.l. heeft er op verzoek van meshedup een eerste overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en de directeur van de NVOG, de voorzitter van de werkgroep bekkenbodem – dokter Fred Milani – en een kleine delegatie namens meshedup.

Van dit constructieve overleg is een verslag gemaakt. Dit kunt u vinden op de pagina “Publicaties”.

Het eerste tastbare resultaat van dit overleg is een per vandaag (15 april 2013) in werking tredend noodplan voor vrouwen die de wanhoop nabij zijn en direct hulp nodig hebben. Hieronder vindt u de brief van de NVOG waarin de werking van het noodplan wordt toegelicht:20130415briefpatientenm